Chiny rozważają wprowadzenie nowej ofensywy regulacji mających na celu pobudzenie konsumpcji oraz powrót wysokich obrotów sektora usług. Podczas gdy świat wciąż zmaga się z wpływem pandemii, chińska gospodarka odnotowała silne odbicie w drugim kwartale, wbrew przewidywaniom ekonomistów, odnotowując wzrost o 3,2 % (W pierwszym kwartale PKB Chin odnotowało spadek o 6,8 %). Chińska walka ze skutkami pandemii napotyka na problemy i Państwo Środka wciąż stoi przed wieloma wyzwaniami.

Analitycy zastanawiają się teraz nad trwałością obecnego, silnego odbicia od trendu recesyjnego (wzrost o 3,2 %) i o tym, jak taki impuls wpłynie na politykę Chin. Wszyscy patrzą na Pekin w oczekiwaniu na to, co zrobi w drugiej połowie roku, aby utrzymać gospodarkę na stabilnej ścieżce ożywienia.

Ekonomiści przewidują, że w trzecim i czwartym kwartale 2020 roku regeneracja gospodarki chińskiej będzie kontynuowana poprzez dalszy wzrost. Przewiduje się, że polityka Pekinu skoncentruje się na zmniejszeniu różnic rozwojowych, w celu utrwalenia długoterminowej odporności gospodarki. Z drugiej strony ekonomiści zauważają, że ożywienie gospodarcze może napotkać na przeszkody, tempo rozwoju może być wolniejsze, ponieważ gospodarka nadal boryka się z poważnymi wyzwaniami, takimi jak utrzymująca się presja bezrobocia i możliwość odrodzenia się pandemii. Z tego powodu głównymi celami rządu pozostaną stabilizacja zatrudnienia oraz ochrona przedsiębiorstw przed upadkiem.

Jednym z problemów, wymagających wsparcia osobnej polityki państwa może okazać się wzmożenie konsumpcji gospodarstw domowych. Ta wciąż pozostaje na niskim poziomie (krajowa sprzedaż detaliczna spadła w czerwcu o 1,8% w skali roku), pozostając w tyle za ożywieniem w przemyśle i sektorze budowlanym.

Specjaliści zgodnie oceniają, że wznowienie konsumpcji gospodarstw domowych odegra kluczową rolę w kontynuacji ożywienia gospodarczego w Chinach w najbliższych miesiącach. Mają temu służyć nowe regulacje rządowe. Podobna zgodność panuje wśród analityków, którzy twierdzą, że warunkiem koniecznym do ożywienia krajowej konsumpcji jest uniknięcie drugiej fali COVID-19.

Przyszła polityka Chin będzie nadal odzwierciedlać koncepcję centralnego przywództwa polegającą na utrzymaniu strategicznego ukierunkowania i zasadniczym myśleniu, aby zapobiec nieoczekiwanym szkodom dla gospodarki kraju, biorąc pod uwagę bardzo niepewne perspektywy dla globalnej gospodarki. Co to może oznaczać w praktyce? Należy spodziewać się, że działania rządu wciąż będą koncentrować się na zapewnieniu przedsiębiorstwom, zwłaszcza małym i średnim, kredytów o rozsądnej stopie procentowej, co powinno przekładać się na tworzenie miejsc pracy i poprawę dostępności podstawowych źródeł utrzymania ludzi.

Polityka taka pozostawać z pewnością będzie pod czujnym okiem chińskich organów nadzoru finansowego, które wyrażają obawy niedawnym szybkim wzrostem cen aktywów, a także potencjalnym wzrostem niespłacanych kredytów w sektorze bankowym, oceniając że gwałtowny wzrost dźwigni finansowej i potencjalny wzrost złych kredytów może zagrozić stabilności systemu finansowego kraju.

W obecnej sytuacji Chiny zatem, najprawdopodobniej będą próbowały znaleźć równowagę między wspieraniem ożywienia gospodarczego a zapobieganiem ryzykom finansowym i bańkom aktywów na rynkach kapitałowych.

Źródło: chinadaily.com.cn

MP/PSZ