Ustanowienie transportu kolejowego cargo jako zawsze dostępnej i bezpiecznej alternatywy dla transportu morskiego jest jednym z priorytetowych celów ChRL. Uderzenie pandemii COVID 19 uderzyło w transport towarów, w tym także przewóz kolejowy. Jak pokazują dane branżowe chińska branża transportu towarowego odnotowała szybszy wzrost w czerwcu, a działalność gospodarcza powróciła do normalnego poziomu.

Jak pokazują dane branżowe chińska branża transportu towarowego odnotowała szybszy wzrost w czerwcu, a działalność gospodarcza powróciła do normalnego poziomu.

Według China Academy of Transport Sciences (CATS) China Services Services Index (CTSI) wyniósł w zeszłym miesiącu 153,9 punktów, co oznacza spadek o 11,5 % w stosunku do zeszłego roku. Możemy mówić jednak o tendencji wzrostowej bowiem ujemny bilans zmniejszył się w stosunku do spadku na poziomie 16,5% odnotowanego w maju. Subindeks dla transportu towarowego podskoczył w ubiegłym miesiącu o 5 % (185,2 pkt), przy czym wzrost był szybszy w porównaniu z 0,8-procentowym wzrostem w maju i utrzymał się prawie na tym samym poziomie, co w zeszłym roku. Po przywróceniu zamówień na produkcję i utrzymanie w obliczu słabnącego wpływu COVID-19, wzrost transportu towarowego w Chinach w zasadzie wrócił na właściwe tory, powiedział raport CATS.

Z bilansem ujemnym wciąż pozostają wskaźniki dotyczące transportu pasażerskiego (subindeks transportu pasażerskiego spadł o 43,1 %, zmniejszając się o 6,1 punktu procentowego w porównaniu do maja).

Źródło: chinadaily.com.cn

MP/PSZ