Wybierz stronę

serwis informacyjny z województwa łódzkiego

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE realizuje projekty:

„REGION PRZYSZŁOŚCI – BIZNES PRZYSZŁOŚCI Regionalny system wsparcia gospodarki „Łódzkie dla Biznesu”.
Dofinansowanie projektu z UE: 11 080 498,00 PLN

„InterEuropa – umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw z województwa łódzkiego poprzez udział w wydarzeniach targowych i ekspansję na rynki europejskie”.
Dofinansowanie projektu z UE: 5 901 189,60 PLN

„Kierunek Azja – umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw z województwa łódzkiego poprzez udział w wydarzeniach targowych i ekspansję na rynki azjatyckie”.
Dofinansowanie projektu z UE: 8 422 012,23 PLN

AKTUALNOŚCI

 

█ Sprawdź

BEZPŁATNE
DORADZTWO

█  Znajdź możliwości
rozwoju swojej firmy

NASZE

PROJEKTY

█ Aktualnie realizujemy

DOFINANSOWANIA

I POŻYCZKI

█ Sprawdź dostępne możliwości

INNOWACYJNE

ŁÓDZKIE

█ Odwiedź

ŁÓDZKIE W BRUKSELI

I CHENGDU

█ Aktualności

ŁÓDZKIE W WALCE

Z COVID-19

█ Informacje
dla przedsiębiorców

EKSPORT

I INWESTYCJE

█ Invest in Lodzkie

WYDARZENIA

CYKLICZNE

█ Rozwiń swoje kompetencje

EXPO 2020

DUBAJ

█ Więcej

twój sukces zaczyna się w łódzkiem

facebook
twitter
linkedin
tiktok
youtube
instagram