fbpx

Select Page

  Jesteś przedsiębiorcą sektora MŚP z województwa łódzkiego?
  Eksportujesz lub chcesz rozpocząć podbój rynków zagranicznych?
  Poszukujesz Klientów za granicą? (Austria, Niemcy, Białoruś, Ukraina, Litwa i Łotwa)

Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Zgłoś się do projektu, a my pomożemy Ci zdobyć rynki zagraniczne! Bezpłatnie!

Firmom, które zakwalifikują się do projektu zostaną wystawione zaświadczenia o pomocy de minimis.

Dowiedz się więcej o projekcie

Regulamin oraz załączniki - pobierz

 

Seminarium dla zainteresowanych eksportem do Austrii i Niemiec: dowiedz się więcej

Wstępne wyniki rekrutacji dla rynków Austrii i Niemiec: dowiedz się więcej

Seminarium informacyjne nt. eksportu na rynki wschodnie: dowiedz się więcej

Twoje dane osobowe, kliknij aby sprawdzić w jakim celu je przetwarzam

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przyjmuję do wiadomości, iż:
Administratorem danych jest Zarząd Województwa Łódzkiego, z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8, dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 42 663 33 06, e-mail: iod@lodzkie.pl, dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w projekcie „Partnerstwo gospodarcze drogą do internacjonalizacji MŚP województwa łódzkiego”, na podstawie art. 6 ust.1 lit. e) RODO oraz art. 11 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz art. 11 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U.1998 nr 91 poz.576, ze zm.) oraz art. 31 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity: poz. 1460, 1475, 2433 ze zm.);
Odbiorcami/kategoriami odbiorców danych osobowych może być uprawniony podmiot obsługi usługi informatycznej na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, podmioty realizujące obsługę merytoryczną i organizacyjną ww. projektu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organ administracji publicznej uprawniony do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa,
Przetwarzane dane to: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu.
Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
Dane będą przechowywane przez okres realizacji i trwałości projektu oraz na podstawie przepisów o archiwizacji.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, konsekwencją ograniczenia przetwarzania będzie brak możliwości udziału w ww. projekcie.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych osobowych ( prawo sprzeciwu ma zastosowanie przy przetwarzaniu danych na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. e) lub lit. f) RODO)
Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna , iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości udziału w projekcie.
Dane będą poddane profilowaniu.

Jeśli chcesz usunąć swoje dane z bazy, wpisz swój adres e-mail i kliknij przycisk

  Jesteś przedsiębiorcą sektora MŚP z województwa łódzkiego?
  Eksportujesz lub chcesz rozpocząć podbój rynków zagranicznych?
  Poszukujesz Klientów za granicą? (Austria, Niemcy, Białoruś, Kazachstan, Ukraina i Łotwa)

Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Zgłoś się do projektu, a my pomożemy Ci zdobyć rynki zagraniczne! Bezpłatnie!

Firmom, które zakwalifikują się do projektu zostaną wystawione zaświadczenia o pomocy de minimis.

Dowiedz się więcej o projekcie

Regulamin oraz załączniki - pobierz

Seminarium dla zainteresowanych eksportem do Austrii i Niemiec: dowiedz się więcej

Wstępne wyniki rekrutacji dla rynków Austrii i Niemiec: dowiedz się więcej

Seminarium informacyjne nt. eksportu na rynki wschodnie: dowiedz się więcej

Projekt "Partnerstwo gospodarcze drogą do internacjonalizacji MŚP województwa łódzkiego” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego