Samorząd województwa łódzkiego pozyskał dodatkowe pieniądze na wsparcie obszarów wiejskich w naszym regionie.
Na realizację tzw. Inicjatywy LEADER Łódzkie dysponowało dotychczas kwotą ponad 131 milionów zł. Dzięki pomyślnym dla samorządu województwa decyzjom Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pula tych środków powiększy się o kolejne 9,5 mln zł i zasili budżety 12 spośród 17 lokalnych grup działania w naszym regionie.

Na znacznej większości obszaru województwa łódzkiego ogłoszone zostaną kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy. Niemal 6,5 miliona złotych, a więc blisko 70 procent tej kwoty, przeznaczone zostanie na tworzenie działalności gospodarczych lub rozwój istniejących przedsiębiorstw – powiedział w czwartek 23 lutego podczas konferencji prasowej członek zarządu województwa Andrzej Górczyński.

Dzięki tym dotacjom w wielu firmach województwa łódzkiego utworzone zostaną nowe miejsca pracy oraz utrzymane zostaną te już istniejące. To niezwykle istotne w obecnej, trudnej sytuacji na obszarach wiejskich, szczególnie w rejonach dotkniętych negatywnymi skutkami epidemii COVID-19.

Nabory wniosków ogłaszane będą przez lokalne grupy działania, które pełnią rolę pomocniczą dla zarządu województwa. W specjalny sposób premiowane będą wszelkie inicjatywy gospodarcze szczególnie istotne z punktu widzenia polskiej wsi – podkreślił Andrzej Górczyński.

Ułatwiony dostęp do unijnych pieniędzy będą mieli wnioskodawcy, którzy w swojej działalności gospodarczej będą wykorzystywać to, co wytwarzają lokalni rolnicy oraz założą działalność polegającą na przetwórstwie produktów rolnych i produkcji zdrowej, ekologicznej, niskoprzetworzonej żywności. Pozostałe środki wesprą lokalną infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną, kulturalną, dzięki czemu powstanie wiele miejsc wypoczynku, między innymi siłownie zewnętrzne i place zabaw, oraz wyremontowane zostaną świetlice Ochotniczych Straży Pożarnych.

Andrzej Górczyński poinformował również o rozpoczęciu konkursu na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne pod nazwą ,,Weekend na wsi” . Jego ideą jest wyłonienie gospodarstw wyróżniających się na tle innych, szczególnie pod kątem kultywowania tradycji na wsi.

Do udziału w konkursie zapraszamy gospodarstwa agroturystyczne działające na terenie województwa łódzkiego. W naszym regionie mamy aż 150 produktów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To zdrowe produkty wysokiej jakości, wytwarzane naturalnymi metodami znanymi od pokoleń, bez użycia konserwantów – wyliczał Andrzej Górczyński.

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody pieniężne o łącznej wartości 18 tys. 400 zł.

Główna nagroda wyniesie 5 tysięcy złotych.

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 31 sierpnia 2020 roku.

 

Szczegółowy regulamin konkursu zamieszczony zostanie na stronie internetowej www.lodzkie.ksow.pl

 

 

Źródło: lodzkie.pl

PSZ