Samorząd Województwa Łódzkiego wznowił czwartą edycję Budżetu Obywatelskiego ŁÓDZKIE NA PLUS, która została wstrzymana z powodu pandemii koronawirusa. Pula przeznaczona na pomysły mieszkańców to 6 milionów złotych.

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, w ramach budżetu obywatelskiego wyodrębniona została pula wojewódzka oraz 24 pule powiatowe. Mieszkańcy regionu mogli zgłaszać zadania wojewódzkie o charakterze inwestycyjnym i remontowym oraz zadania powiatowe, nieinwestycyjne. Zgłaszane projekty mogły dotyczyć zadań o charakterze: sportowym, bezpieczeństwa publicznego, turystycznym, z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony środowiska, rehabilitacji zdrowotnej, upowszechniania folkloru związanego z regionem oraz upowszechniających kulturę w nawiązaniu do historii województwa i pamięci historycznej.

W przypadku zadań wojewódzkich projekty mogli składać mieszkańcy całego województwa łódzkiego, zaś w przypadku zadań powiatowych mieszkańcy danego powiatu, do którego puli zgłoszony został projekt.

Szacunkowy koszt realizacji projektu w ramach puli wojewódzkiej nie może być niższy niż 100 000 zł ani wyższy niż 500 000 zł, a projektu w ramach puli powiatowej nie może być niższy niż 5 000 zł ani wyższy niż 40 000 zł.

Zgłoszone zadania zostaną poddane weryfikacji formalnej i merytorycznej. Ostateczny wykaz projektów dopuszczonych do głosowania zostanie udostępniony na stronie www.bo.lodzkie.pl.

Do realizacji przyjęte zostaną te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów w danej puli. Zwycięskie projekty zostaną zrealizowane w 2021 roku.

Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie www.bo.lodzkie.pl. Można też skontaktować się z pracownikami zajmującymi się budżetem obywatelskim za pośrednictwem skrzynki pocztowej bo@lodzkie.pl lub Messengera.

Poniżej przedstawiamy harmonogram Budżetu Obywatelskiego ŁÓDZKIE NA PLUS.

  • Zakończenie weryfikacji formalnej i merytorycznej złożonych projektów – do 24 lipca 2020 r.
  • Ogłoszenie listy zadań dopuszczonych do głosowania i listy zadań odrzuconych – do 31 lipca 2020 r.
  • Rozpatrzenie odwołań autorów zadań przez Zarząd Województwa Łódzkiego – do 1 września 2020 r.
  • Głosowanie mieszkańców Województwa Łódzkiego – 7 września – 18 września 2020 r.
  • Ogłoszenie wyników głosowania mieszkańców Województwa Łódzkiego – do 16 października 2020 r.

 

PSZ/MR