Chiny nie zwalniają z inwestycjami: Trwa budowa Hainan Free Trade Port mającej być bramą nowego morskiego węzła Nowego Jedwabnego Szlaku.

Prowincja Hainan, wyspa w najbardziej wysuniętym na południe punkcie Chin, jest najbardziej znana z piaszczystych plaż i wybrzeża. Ze względu na bliskość z narodami ASEAN, Hainan stanowi idealne miejsce dla ekonomicznej integracji Chin z krajami regionu i jest naturalnym kandydatem dla realizacji morskiej części Inicjatywy Pasa i Szlaku.

Jak przekazał portal Hinews.cn, że w sumie 121 projektów w 18 miastach i okręgach prowincji Hainan zostało wdrożonych do budowy w strefie Hainan Free Trade Port.

Wartość drugiego pakietu inwestycyjnego dla Hainan Free Trade Port ma wartość 28,1 mld RMB (równowartość 4,02 mld USD), z czego 5,9 mld RMB zostanie zainwestowanych do końca 2020 r.

Inwestycje obejmą takie projekty, jak powstanie Xiaochantan Dock of Yangpu, Yalongwan Rose Town oraz Centrum Nanfan (rozwój rolnictwa tropikalnego).

W przypadku tych trzech projektów zainwestowano łączną sumę 5,2 miliarda RMB, co stanowi 19 procent inwestycji. W ramach całości inwestycji istnieją 52 projekty średniej wielkości, które pochłoną w sumie 16,7 miliarda RMB (59 % całej inwestycji) oraz 65 projektów mniejszych (każdy projekt poniżej nakładu 100 milionów RMB), których wspólna wartość wyniesie 2,5 miliarda RMB (9 % wszystkich inwestycji). Zestawiając inwestycje w innym ujęciu: aż 44 projekty obejmują rozwój przemysłu, 35 projektów ma na celu modernizację infrastruktury, 42 projekty dotyczą usług publicznych.

Źródło: https://www.chinadaily.com.cn/a/202007/13/WS5f0c1107a310834817259107.html

 

MP/MR