Zapraszamy producentów win z naszego regionu do udziału w misji gospodarczej do Luksemburga, zaplanowanej w terminie 6-9 czerwca 2023 r.

W rekrutacji mogą wziąć przedsiębiorcy z branży winiarskiej o statusie MŚP, prowadzący działalność na terenie województwa łódzkiego. Do udziału w misji zakwalifikuje się maksymalnie pięciu producentów win.

W ramach wydarzenia Województwo Łódzkie zapewni przedstawicielom (po 1 osobie na przedsiębiorstwo) uczestniczącym w wyjeździe bezpłatny nocleg w Luksemburgu, przelot na trasie Polska-Luksemburg-Polska oraz uczestnictwo i możliwość przeprowadzenia degustacji wyrobów własnych podczas wydarzeń objętych programem misji. Wszelkie inne koszty związane z pobytem oraz uczestnictwem w pozostałych wydarzeniach, w tym z przeprowadzeniem prezentacji oferty przedsiębiorstwa, leżą po stronie uczestników.

Przewidywany program misji:

7 czerwca 2023:

  • prezentacja nt. specyfiki prowadzenia działalności gospodarczej na rynku luksemburskim i kontaktów handlowych z partnerami z Luksemburga,
  • możliwość spotkania z przedstawicielami wybranych instytucji oraz przeprowadzenia degustacji wyrobów dla jego uczestników.

8 czerwca 2023:

  • udział w wydarzeniu pn. „The Summer Business Party”, odbywającym się w rezydencji Ambasadora RP w Luksemburgu oraz możliwość przeprowadzenia degustacji wyrobów własnych podczas wydarzenia.

The Summer Business Party to przyjęcie o charakterze biznesowym, które gromadzi około 100 uczestników, głównie z firm działających w Luksemburgu i zainteresowanych relacjami gospodarczymi z Polską.

Jak dokonać zgłoszenia udziału w misji?

Zgłoszenie udziału w wyjeździe następuje poprzez złożenie drogą mailową wymaganych dokumentów: Formularza zgłoszenia do udziału w rekrutacji oraz Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Formularz rekrutacyjny wraz z Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis należy przesłać do dnia 17.05.2023 r., godz. 14:00, na adres projekty.miedzynarodowe@lodzkie.pl. Konieczne jest przesłanie obu tych dokumentów, opatrzonych podpisem.

Ww. formularze, a także pozostałe dokumenty związane z udziałem w misji, w tym regulamin udziału w wyjeździe i wzór umowy dofinansowania uczestnictwa w misji, do pobrania pod poniższym linkiem:

POBIERZ  >>> DOKUMENTY ZWIĄZANE Z UDZIAŁEM W MISJI (archiwum zip) <<<

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają przedstawiciele Wydziału Projektów Międzynarodowych:

Katarzyna Stachurska, e-mail: katarzyna.stachurska@lodzkie.pl, tel. 42 663 35 91

Honorata Loreth, e-mail: honorata.loreth@lodzkie.pl, tel. 42 663 36 35.

Zapraszamy!

Udział w misji możliwy jest dzięki dofinansowaniu z projektu LODZKIE GO BENELUX, a uczestnictwo w wydarzeniu stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorców.