Ponad 51 000 000 zł trafi do szpitali oraz podmiotów leczniczych, które mają zespoły Ratownictwa Medycznego w Łódzkiem na walkę z koronawirusem. Pieniądze zostaną wydane na: rękawice, gogle, maseczki, przyłbice, kombinezony ochronne, fartuchy.

Na walkę z pandemią w Łódzkiem urząd marszałkowski przeznaczył do tej pory blisko 150 000 000 zł, z czego 35 000 000 już wydaliśmy na środki ochrony osobistej przypomniał Piotr Adamczyk, wicemarszałek województwa łódzkiego. – Ale to nie koniec. Do 30 podmiotów medycznych w województwie, w tym placówek: marszałkowskich, powiatowych, uniwersyteckich, instytutów i podmiotów niepublicznych trafią duże pieniądze za zakup sprzętu który chroni personel przed zakażeniem.

Do kogo dokładnie trafią pieniądze? Placówka, która otrzyma wsparcie, musi spełnić klika warunków. I tak: posiadać aktualną decyzję wojewody łódzkiego lub ministra zdrowia dotyczącą wydzielenia łóżek obserwacyjno-zakaźnych, w tym łóżek respiratorowych dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

O pieniądze mogą również się ubiegać te jednostki, w których, decyzją wojewody łódzkiego, wydzielono łóżka dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 ale na oddziałach mi.in. chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, neurologii, interny, psychiatrii, kardiologii, ginekologii, położnictwa, pediatrii.

Wsparcie obejmie także szpital tymczasowy uruchomiony w hali Expo.

Środki trafią także do jednostek udzielających świadczeń ratownictwa medycznego, które są wpisane do „Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Łódzkiego”.

Pieniądze na ten cel pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

W najbliższym czasie do szpitali w regionie łódzkim trafi 50 aparatów do wysokoprzepływowej terapii tlenowej, które zostaną zakupione przez samorząd województwa łódzkiego. Urządzenia te zostały bardzo dobrze ocenione przez lekarzy i mają pomóc w leczeniu pacjentów chorych na COVID-19. W ubiegłym roku zostało zakupionych około stu takich aparatów. Jak twierdzą lekarze urządzenia do wysokoprzepływowej terapii tlenowej są ostatnim krokiem przed respiratorem. Dzięki tej terapii udało się już uratować życie wielu pacjentom z województwa łódzkiego.

 

Źródło, fotografia: lodzkie.pl

PSZ/MR