Wybierz stronę

Aktualności

Wyniki Rekrutacji Targi Mody B2B Fashionweare

W toku przeprowadzonej rekrutacji przedsiębiorców z sektora MŚP z Województwa Łódzkiego do udziału w Targach Mody B2B Fashionweare, odbywających się w Łodzi w dniach 21-22 sierpnia 2024 r., zgodnie z Regulaminem rekrutacji oraz w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne, do udziału w wydarzeniu zostały zakwalifikowane następujące podmioty: Vanilla s.c ...

Dofinansowanie na działania promocyjne, Japonia i rynki azjatyckie, Expo 2025 Osaka, Kansai

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedłuża nabór do konkursu, w którym Przedsiębiorcy mogą otrzymać w ramach działania 2.25 FENG dofinansowanie do realizacji działań promocyjnych na rynkach azjatyckich a w szczególności na Expo 2025 Japonia. Dotację mogą otrzymać projekty obejmujące działania ukierunkowane na wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych, poprzez ...

Wyniki rekrutacji przedsiębiorców do udziału w targach SÜDBACK

W toku rekrutacji przeprowadzonej zgodnie z Regulaminem rekrutacji na międzynarodowe Specjalistyczne Targi Rzemiosła Piekarsko – Cukierniczego SÜDBACK, które odbędą się w Stuttgarcie w dniach 26 – 29 października 2024 r. w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne stanowiące załącznik do ww. Regulaminu, na podstawie zgłoszeń przedsiębiorców z sektora MŚP z ...

Ścieżka Smart – dotacja na zwiększenie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nabór wniosków do „Ścieżki SMART” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021–2027 (FENG). Działanie jest skierowane do przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich firm, zakłada wsparcie rozwoju działań badawczych i innowacyjnych polskich przedsiębiorstw. Wnioski będzie można składać od 27 ...

Wsparcie dla branży HoReCa – drugi nabór od 18 lipca

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchamia drugi nabór dla branży HoReCa - w ramach programu finansowanego z KPO. Przedsiębiorcy, którzy nie zdążyli wziąć udziału w pierwszym naborze, mogą składać wnioski w dniach od 18 lipca do 20 sierpnia 2024 roku. Jest to wsparcie na rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej ...
facebook
twitter
linkedin
tiktok
youtube
instagram