Wybierz Strona

Aktualności

Niemiecka prezydencja w Radzie UE: 1 lipca – 31 grudnia 2020 r.

Przewodnictwo w Radzie odbywa się rotacyjnie w państwach członkowskich UE co 6 miesięcy. W tym sześciomiesięcznym okresie prezydencja przewodniczy posiedzeniom na wszystkich szczeblach Rady, przyczyniając się do zapewnienia ciągłości prac UE w Radzie. Państwa członkowskie sprawujące prezydencję ściśle współpracują w grupach trzyosobowych, zwanych "trio". System ten został wprowadzony na mocy ...
Czytaj dalej

Plany dotyczące budżetu UE i odbudowy gospodarczej w agendzie 139 sesji plenarnej Komitetu Regionów

Europejscy komisarze do spraw budżetu, rynku wewnętrznego, zarządzania kryzysowego oraz demokracji i demografii wystąpią na pierwszej sesji plenarnej Komitetu Regionów, która odbędzie się w dniach 30 czerwca – 2 lipca 2020 w tzw. trybie hybrydowym - łączącym udział zdalny i fizyczny w Brukseli. Na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów, która ...
Czytaj dalej

Otwarte nabory – zatrudnienie, sprawy społeczne

Dyrekcja Generalna ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego jest odpowiedzialna za politykę Unii Europejskiej w zakresie zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności, mobilności pracowników i związanego z tym finansowania UE. Jeżeli działacie Państwo w jednym z obszarów tematycznych, zachęcamy do szczegółowej lektury możliwości aplikowania w ramach otwartych naborów. Otwarte zaproszenia do ...
Czytaj dalej

Ceremonia wręczenia nagród Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów – European Week of Waste Reduction Awards

16 projektów z 10 różnych krajów ubiega się o nagrodę w pięciu kategoriach oraz o europejską nagrodę specjalną. Doroczna ceremonia wręczenia nagród Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów (EWWR) odbędzie się 25 czerwca w godzinach 14.00-16.00. Link o rejestracji» Impreza rozpocznie się oświadczeniem Virginijusa Sinkevičiusa, europejskiego komisarza ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa ...
Czytaj dalej

Unia Europejska – Chiny: o prawach człowieka i podstawowych wolnościach, relacjach handlowych, transformacji cyfrowej i działaniach na rzecz klimatu

"Nie da się kształtować świata jutra bez silnego partnerstwa UE-Chiny", powiedziała Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej po szczycie UE-Chiny, który odbył się 22 czerwca w formie wideokonferencji. Podkreśliła, że nadszedł czas, by przyspieszyć prace w bardzo istotnych obszarach tych stosunków, a w szczególności by zająć się kwestią wzajemności ...
Czytaj dalej