Wybierz Strona

Aktualności

Spółdzielnia mleczarska z Radomska uczestnikiem prestiżowego konkursu o europejską nagrodę za innowację spółdzielczą Cogeca

Konkurs o europejską nagrodę za innowację spółdzielczą Cogeca ma na celu wyróżnienie wybitnych innowacji spółdzielczych w sektorach rolnictwa, żywności, rybołówstwa i leśnictwa. Ma również na celu promowanie wymiany najlepszych praktyk i transferu wiedzy oraz zachęcanie do jakościowego rozwoju procesów innowacyjnych – wszystko to z korzyścią dla rolników, obywateli UE oraz ...
Czytaj dalej

Dlaczego rok 2021 może przynieść sukces firmom z Województwa Łódzkiego?

Pomimo stanu epidemicznego, od kilku miesięcy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego trwają prace nad dużymi projektami dotyczącymi międzynarodowej promocji gospodarczej, z których będą mogły skorzystać przedsiębiorstwa z regionu łódzkiego. Światowa Wystawa EXPO 2020 w Dubaju, wydarzenia promocyjne na terenie Chin, Łódzkie dla Biznesu - rozwój kompleksowego wsparcia dla przedsiębiorców oraz ...
Czytaj dalej

Zostań dostawcą armii amerykańskiej stacjonującej w Polsce

Wojska amerykańskie, stacjonujące aktualnie w 9 bazach w Polsce, potrzebują stale dostaw towarów i usług. Szacuje się, że w roku 2020 Amerykanie wydadzą na rozbudowę infrastruktury i utrzymanie żołnierzy ponad 200 mln USD. Ponieważ pobyt wojsk amerykańskich finansowany jest ze środków publicznych USA, w bazach obowiązują amerykańskie przepisy dotyczące zamówień ...
Czytaj dalej

Zaproszenie na webianar: „The European Institute of Innovation and Technology (EIT): Knowledge and Innovation Communities and HUBs”

Business & Science Poland/NCBR we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje spotkanie informacyjne na temat działalności Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii w Europie i w Polsce. Podczas spotkania przedstawione również zostaną możliwości współpracy w ramach EIT pomiędzy różnymi podmiotami w obszarze badań, biznesu i edukacji. Webinar „The European ...
Czytaj dalej

Europejski Pakt na rzecz Klimatu: zwiększenie roli obywateli w kształtowaniu bardziej ekologicznej Europy

W dniu 9 grudnia Komisja Europejska zainicjowała Europejski Pakt na rzecz Klimatu - ogólnounijną inicjatywę zachęcającą obywateli, społeczności i organizacje do udziału w działaniach na rzecz klimatu i budowania bardziej ekologicznej Europy. Pakt na rzecz klimatu – stanowiący element Europejskiego Zielonego Ładu– stwarza przestrzeń, w której wszyscy zainteresowani mogą wymieniać ...
Czytaj dalej