O dofinansowanie w programie Energia Plus przedsiębiorcy mogą ubiegać się na przedsięwzięcia prowadzące do:

  • zmniejszenia ilości zużytych surowców pierwotnych,
  • ograniczenia lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery,)
  • poprawy efektywności energetycznej,
  • poprawy jakości powietrza,
  • wykorzystania nowych źródła ciepła i energii elektrycznej – np. instalacja fotowoltaiczna.
  • modernizacji/rozbudowy sieci ciepłowniczych.

Beneficjenci programu Energia Plus mogą ubiegać się o dofinansowanie do fotowoltaiki i innych instalacji odnawialnych źródeł energii, jak pompy ciepła czy turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne oraz małe elektrownie wodne. Dodatkowo wnioskodawcy mogą starać się o dofinansowanie do magazynu energii. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

Nabór odbywa się w trybie ciągłym. Wnioski do programu należy składać w terminie do dnia 13.12.2024 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Dokumenty można złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej, przez Generator Wniosków o Dofinansowanie, przy użyciu podpisu elektronicznego. By wysłać wniosek należy utworzyć konto i zalogować się na stronie internetowej NFOŚiGW, pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl i wybrać odpowiedni program priorytetowy.

Więcej informacji pod adresem:
https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-energia-plus

MS/EC