Wybierz stronę

Łódzkie w Brukseli i Chengdu - aktualności

20 Europejski Tydzień Regionów i Miast 10-13.10.2022

Już po raz dwudziesty odbędzie się  Europejski Tydzień Regionów i Miast, coroczne czterodniowe wydarzenie, podczas którego miasta i regiony prezentują swoją zdolność do tworzenia wzrostu gospodarczego i miejsc pracy, wdrażania polityki spójności Unii Europejskiej oraz dowodzą znaczenia szczebla lokalnego i ...

Dzień Informacyjny: Horyzont Europa – Klaster 5: Klimat, Energia, Mobilność oraz sesja brokerska

3 lutego o godz. 10:00 Komisja Europejska zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w dniu informacyjnym dotyczącym programu Horyzontu Europa - tematyki Klastra 5: Klimat, Energia, Mobilność. Z kolei w dniu 4 lutego, odbędzie się sesja brokerska, której celem jest umożliwienie ...

Francuska prezydencja w Radzie

Emmanuel Macron, Prezydent Francji podczas prezentacji francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w Pałacu Elizejskim w dniu 9 grudnia 2021 powiedział, że celem prezydencji będzie kontynuowanie przekształcania się z Europy opartej na współpracy wewnątrz naszych granic w Europę o silnej ...

Łącząc Europę …cyfrowo

Komisja Europejska przyjęła pierwszy program prac dotyczący cyfrowej części instrumentu „Łącząc Europę” (technologie cyfrowe), w którym określono zakres i cele wspieranych przez UE działań niezbędnych do poprawy europejskiej infrastruktury łączności cyfrowej w ciągu trzech lat. Działania te otrzymają finansowanie w ...

20 edycja Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast

Już teraz rozpoczęły się przygotowania do 20 okrągłej edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli. W Miesiącu październiku 2022 jak co roku, odbędzie się jedno z największych wydarzeń w Brukseli, do którego przygotowania zaczynają się już teraz. Zachęcamy wszystkich ...