Wybierz Strona

Łódzkie w Brukseli i Chengdu - aktualności

Horyzont Europa – Komisja europejska uruchamia ogólnodostępną platformę publikacji naukowych

Komisja Europejska uruchomiła Open Research Europe - ogólnie dostępną platformę publikacji naukowych. Na platformie zamieszczane będą wyniki badań finansowanych w ramach programu „Horyzont Europa”, unijnego programu badań naukowych i innowacji na lata 2021-2027, oraz poprzedniego programu „Horyzont 2020”. W komunikacie ...
Czytaj Dalej

„Droga do Horyzontu Europa – planowanie strategiczne” zaproszenie na webinar 8 kwietnia 2021 r

Komisja Europejska przyjęła 15 marca 2021 r. pierwszy plan strategiczny dla programu „Horyzont Europa” na lata 2021–2024 wyznaczając priorytety w zakresie badań naukowych i innowacji. Plan strategiczny jest nowością w programie ramowym i ma zagwarantować, że działania Unii Europejskiej w ...
Czytaj Dalej

Biuro w Chengdu wspiera przedsiębiorców z Łódzkiego

Rok 2020 okazał się wyzwaniem dla przedsiębiorców z Województwa Łódzkiego. Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w tym trudnym okresie nie szczędziło wysiłków dla wspierania lokalnego biznesu. Rynek chiński jest dla przedsiębiorców zawsze obiecującym kierunkiem, rządzi się on jednak swoimi własnymi prawami ...
Czytaj Dalej

InwestEU przyjęty w trakcie ostatniej sesji przez Parlament Europejski

Serdecznie zapraszamy na wydarzenie w trakcie którego Komisja Europejska oficjalnie zapoczątkuje działanie programu InvestEU przyjętego przez eurodeputowanych I który ma zmobilizować publiczne i prywatne inwestycje w wysokości ok. 400 miliardów euro. Ten nowy program ustanowi gwarancję UE o wartości ok ...
Czytaj Dalej

Europejska Rada Innowacji – nowe możliwości w ramach programu Horyzont Europa dla MŚP, zespołów badawczych i interesariuszy zainteresowanych innowacyjnością

EIC będzie wspierać przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność, MŚP i zespoły badawcze opracowujące przełomowe innowacje o wysokim ryzyku i dużym wpływie, ze szczególnym naciskiem na zwiększanie skali rozwiązań zmieniających reguły gry, które przyczyniają się do realizacji celów europejskiego zielonego ładu i planu ...
Czytaj Dalej