Łódzkie w Brukseli i Chengdu - aktualności

Cykl spotkań online z zakresu eksportu do Azji Południowo-Wschodniej i Chin

Biuro Województwa Łódzkiego w Chengdu zaprasza na bezpłatny cykl spotkań online ze specjalistami z zakresu eksportu do Azji Południowo-Wschodniej i Chin! Pierwsze spotkanie pt.: „Warunki importu/eksportu w oparciu o fracht kolejowy i łódzkie terminale intermodalne” odbędzie się już 25 sierpnia ...
Czytaj Dalej

128 mln euro na 23 nowe projekty badawcze w ramach walki z COVID-19

Komisja Europejska wesprze 23 nowe projekty badawcze kwotą 128 mln euro w odpowiedzi na trwającą pandemię koronawirusa. Finansowanie w ramach unijnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” stanowi część zaplanowanej przez Komisję pomocy w wysokości 1,4 mld ...
Czytaj Dalej

Zwiększenie świadomości obywateli nt. wartości demokratycznych Unii Europejskiej – nabór wniosków otwarty!

Parlament Europejski ogłosił zaproszenie do składania projektów działań mających na celu podniesienie świadomości obywateli na temat roli i wartości demokratycznych Unii Europejskiej. Ten cel ma zostać osiągnięty poprzez promowanie zaangażowania obywateli za pośrednictwem trzech różnych ścieżek: zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego, zaangażowania ...
Czytaj Dalej

Chiny bliżej Nas. Unia Europejska i Chiny omawiają stosunki handlowe i gospodarcze.

Unia Europejska i Chiny przeprowadziły 8. rundę dialogu wysokiego szczebla w dziedzinie gospodarki i handlu (HED - High-Level Trade and Economic Dialogue). Do najważniejszych omawianych tematów należały: wspólna odpowiedź na pandemię koronawirusa i kwestie globalnego zarządzania gospodarką, dwustronne zagadnienia handlowe ...
Czytaj Dalej

Konsultacje publiczne: Mobilność – wypowiedz się i miej wpływ!

Komisja Europejska pracuje nad kompleksową strategią na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności. Strategia ma przygotować sektor transportowy do przeprowadzenia zrównoważonej i cyfrowej transformacji z uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19 na jego działalność, tworząc prężny i odporny na kryzysy system transportowy dla ...
Czytaj Dalej