Wybierz Strona

Łódzkie w Brukseli i Chengdu - aktualności

Rolnictwo ekologiczne: naturalnie opłacalne? Dialog Obywatelski Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zaprasza do udziału w Dialogu Obywatelskim on-line pt. „Rolnictwo ekologiczne: naturalnie opłacalne?”, który odbędzie się w czwartek 9 lipca w godz. 14:00-15:00. Świadomość ekologiczna wzrasta zarówno wśród konsumentów, jak i producentów żywności. Coraz więcej osób ...
Czytaj Dalej

UK is open – poznaj szanse polskich inwestorów na rynku brytyjskim

Mimo pandemii COVID-19 oraz brexitu, Wielka Brytania wciąż jest krajem niezwykle atrakcyjnym dla inwestorów. Gospodarka brytyjska jest jedną z największych i najbardziej wpływowych gospodarek na świecie. Rusza szkolenie online dla wszystkich zainteresowanych brytyjskim rynkiem. Wielka Brytania to centrum rynków kapitałowych ...
Czytaj Dalej

Niemiecka prezydencja w Radzie UE: 1 lipca – 31 grudnia 2020 r.

Przewodnictwo w Radzie odbywa się rotacyjnie w państwach członkowskich UE co 6 miesięcy. W tym sześciomiesięcznym okresie prezydencja przewodniczy posiedzeniom na wszystkich szczeblach Rady, przyczyniając się do zapewnienia ciągłości prac UE w Radzie. Państwa członkowskie sprawujące prezydencję ściśle współpracują w ...
Czytaj Dalej

Plany dotyczące budżetu UE i odbudowy gospodarczej w agendzie 139 sesji plenarnej Komitetu Regionów

Europejscy komisarze do spraw budżetu, rynku wewnętrznego, zarządzania kryzysowego oraz demokracji i demografii wystąpią na pierwszej sesji plenarnej Komitetu Regionów, która odbędzie się w dniach 30 czerwca – 2 lipca 2020 w tzw. trybie hybrydowym - łączącym udział zdalny i ...
Czytaj Dalej

TWÓJ GŁOS w kształtowaniu handlowej polityki unijnej uwzględniającej w maksymalnym stopniu polskie interesy

16 czerwca br. Komisja Europejska rozpoczęła gruntowny przegląd unijnej polityki handlowej, który realizowany jest z dwóch kluczowych powodów: Po pierwsze, aby ocenić, w jaki sposób polityka handlowa może przyczynić się do szybkiego i trwałego ożywienia społeczno-gospodarczego, wzmocnienia konkurencyjności po pandemii ...
Czytaj Dalej