Wybierz stronę

Łódzkie w Brukseli i Chengdu - aktualności

Wyniki rekrutacji na Misję gospodarczą do Brukseli na Festiwal Polskiego Wina w dniach 22-24 listopada 2023 r.

W toku pierwszego etapu rekrutacji przeprowadzonej zgodnie z Regulaminem rekrutacji oraz w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne stanowiące załącznik do Regulaminu, na podstawie zgłoszeń przedsiębiorców z sektora MŚP z Województwa Łódzkiego na Misję gospodarczą do Brukseli na Festiwal Polskiego ...

Misja gospodarcza do Brukseli (Belgia) na Festiwal Polskiego Wina w dniach 22-24 listopada 2023 r., w ramach projektu LODZKIE GO BENELUX współfinansowanego w ramach RPO WŁ

Województwo Łódzkie zaprasza producentów win z naszego regionu do udziału w Misji gospodarczej do Brukseli na Festiwal Polskiego Wina w dniach 22-24 listopada 2023 r.! Kto może wziąć udział w rekrutacji? W rekrutacji mogą wziąć przedsiębiorcy z branży winiarskiej o ...

Rekrutacja na targi spożywcze FREE FROM FOOD EXPO 2022 w Amsterdamie

Reprezentujesz przedsiębiorcę z województwa łódzkiego, z sektora MŚP działającego w szeroko pojętej branży spożywczej, produkującego artykuły spożywcze Free From „wolne od” i chcesz rozwijać działalność w oparciu o rynki zbytu w krajach Beneluksu? Zaprezentuj swoje produkty w Holandii! Weź udział ...

Płatne staże w Komisji Europejskiej – nabór otwarty do 31 sierpnia

Komisja Europejska prowadzi nabór na płatne pięciomiesięczne staże w ramach programu stażowego "Blue book", które realizowane będą w Brukseli oraz innych miejscach przedstawicielskich KE w UE od 1 marca 2023 do 31 lipca 2023 r. Termin zgłaszania wniosków upływa 31 ...

Poszukiwani eksperci do grup fokusowych EIP-AGRI

Europejskie Partnerstwo Innowacyjne AGRI (EIP-AGRI) poszukuje ekspertów, takich jak rolnicy, leśnicy, doradcy, naukowcy do trzech nowych grup fokusowych. Zainteresowani są proszeni o nadsyłanie swoich aplikacji do 19 września 2022 r. Europejskie partnerstwo innowacyjne w dziedzinie rolnictwa (EIP-AGRI) powstało w 2012 ...