Parlament Europejski ogłosił zaproszenie do składania projektów działań mających na celu podniesienie świadomości obywateli na temat roli i wartości demokratycznych Unii Europejskiej. Ten cel ma zostać osiągnięty poprzez promowanie zaangażowania obywateli za pośrednictwem trzech różnych ścieżek: zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego, zaangażowania społeczności i zaangażowania młodzieży.

Oczekiwane rezultaty podejmowanych działań to podniesienie świadomości na temat roli i wartości demokratycznych Parlamentu Europejskiego jako głosu obywateli UE oraz głębsze z nimi współdziałanie, w szczególności za pośrednictwem społeczności together.eu .

Społeczność together.eu to ogólnoeuropejska społeczność obywateli powołana z inicjatywy Parlamentu Europejskiego w celu utrzymywania stałego dialogu między Parlamentem Europejskim a obywatelami Unii Europejskiej, wspierania tożsamości europejskiej i demokratycznego zaangażowania oraz zbudowania kanału komunikacyjnego i dostarczania informacji obywatelom. Każda zainteresowana osoba może stać się częścią tej społeczności, rejestrując się na stronie together.eu i przestrzegając kodeksu postępowania.

Kategorie działań w ramach naboru obejmują:

  • zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego,
  • organizację lokalnego Europejskiego Spotkania Młodzieży dla wsparcia zaangażowania młodzieży,
  • zaangażowanie młodzieży w Konferencję w sprawie przyszłości Europy.

 

Dla kogo?

W zależności od kategorii działań, w naborze mogą brać udział:

  1. krajowe lub ogólnoeuropejskie organizacje non-profit, których celem jest promowanie wartości europejskich na poziomie krajowym lub ogólnoeuropejskim,
  2. krajowe organizacje profit i non-profit,
  3. ogólnoeuropejskie młodzieżowe organizacje non-profit.

Działania mają być kierowane przede wszystkim do tych obywateli UE, którzy stali się bardziej wymagający w stosunku do Unii Europejskiej, szczególnie od czasu wybuchu pandemii COVID-19, jak i do tych obywateli, którzy wykazują pewne zainteresowanie sprawami UE. Szczególna uwaga powinna być zwrócona na dotarcie do społeczności mniejszościowych i obywateli, co do których istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, iż są już w jakiś sposób zaangażowani w działania UE.

Niniejszy nabór wniosków dysponuje orientacyjnym budżetem w wysokości 3,3 mln euro. Projekty wyróżnione w naborze otrzymają dofinansowanie o wartości do 80% kwalifikowalnych kosztów działania.

Deadline:
Nabór pozostanie otwarty do 30 września 2020 r.

Więcej informacji:
OGŁOSZENIE EN
Call for proposals COMM/SUBV/2020/E

 

Źródło: materiały Parlamentu Europejskiego

MŁ/PSZ