Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór do programu ,,Kompetencje dla sektorów – oferta dla przedsiębiorców” przeznaczonego dla sektora mikro, małych , średnich i dużych przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa muszą spełniać warunki do otrzymania pomocy publicznej lub pomocy de minimis, a także zobowiązane są do wniesienia wkładu własnego w kwocie minimum 20% kwoty całego wsparcia.

Dofinansowanie ma się przyczynić do wzrostu kompetencji i umiejętności pracowników przedsiębiorstw działających w branżach:

 • budowlanej,
 • finansowej,
 • turystycznej,
 • IT,
 • mody i innowacyjnych tekstyliów,
 • opieki zdrowotnej i pomocy społecznej,
 • motoryzacyjnej z uwzględnieniem elektromobilności.

 

Dofinansowanie można wykorzystać na usługi rozwojowe świadczone za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych, w tym:

 • studia podyplomowe,
 • usługi doradcze,
 • usługi szkoleniowe.

 

Dla branży budowlanej oferowane są szkolenia, m.in.:

 • dekarz,
 • betoniarz-zbrojarz,
 • sporządzanie planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
 • znajomość użytkowa języka polskiego wśród obcokrajowców do bezpiecznej i efektywnej pracy na budowie.

 

Dla sektora finansowanego przygotowane są szkolenia, np.:

 • RODO: nowe obowiązki wynikające z ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałanie praniu
 • brudnych pieniędzy,
 • zarządzanie ryzykiem kredytowym,
 • stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa w instytucji finansowej,
 • przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy.

 

Branża turystyczna może skorzystać ze szkoleń, m.in.:

 • obsługa klienta w biurach podróży i przedsiębiorstwach ułatwiających nabywanie powiązanych imprez turystycznych w świetle nowej ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. – z uwzględnieniem wprowadzanych w niej zmian (Dz. U. poz.2361),
 • pilot wycieczek,
 • animator czasu wolnego,
 • nowe technologie w turystyce.

 

Tematyka szkoleń dla sektora mody i tekstyliów:

 • realizacja prac produkcyjnych,
 • przygotowanie i kontrola produkcji,
 • zarządzanie i realizacja procesów wsparcia,
 • działalność badawczo-rozwojowa.

 

Dla sektora IT realizowane są szkolenia z zakresu:

 • testowanie aplikacji,
 • rozwój kompetencji osobowych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa systemów,
 • programowanie – kompetencje podstawowe i zaawansowane.

 

Sektor opieki zdrowotnej i pomocy społecznej może skorzystać m.in. ze szkoleń:

 • nowe technologie medyczne,
 • koordynacja opieki zdrowotnej,
 • zarządzanie efektywnością placówki medycznej,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej.

 

Dla branży motoryzacyjnej (w tym elektromobilność) skierowane są szkolenia, m.in.:

 • lakiernictwo,
 • operator CNC,
 • mentor w branży motoryzacyjnej,
 • specjalista ds. planowania gospodarki materiałowej.

 

Termin składania wniosków o dofinansowanie mija 31 sierpnia 2023.
Szczegóły i zgłoszenia dostępne tutaj.

 

Źródło: PARP

MM/PSZ