Za nami uroczysta konferencja podsumowującą wyniki IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na Medal 2021” organizowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu we współpracy z marszałkami województw oraz Regionalnymi Centrami Obsługi Inwestora i Eksportera, która odbyła się w Warszawie 2 grudnia br. Konkurs ma na celu promocję najlepszych terenów przygotowanych pod inwestycje przemysłowo-produkcyjne i organizowany jest pod patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii. W tym roku w konkursie wzięło udział 120 gmin, które zaprezentowały w sumie 164 oferty inwestycyjne.

W Województwie Łódzkim przedstawiciele 11 samorządów zgłosili po jednym terenie inwestycyjnym typu greenfield (nieruchomość niezabudowana). Rywalizacja w ramach konkursu przebiegała w dwóch etapach – w pierwszym z nich wstępnej oceny według ściśle określonych kryteriów dokonało Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera – Partner PAIH. W Łódzkiem do finałowego etapu konkursu zakwalifikowały się 3 oferty lokalizacyjne: Ksawerów – o powierzchni 31 ha; Radomsko – 8 ha oraz Piotrków Trybunalski – 2,19 ha. Laureatem konkursu został teren w Ksawerowie przy ul. Miele. Nagrodę odebrali wójt gminy, pan Adam Topolski i przewodniczący Rady Gminy, pan Arkadiusz Jędrzejczyk.

Wszystkie nagrodzone w konkursie tereny będą promowane przez PAIH S.A. wśród inwestorów polskich i zagranicznych.

W uroczystej konferencji w Warszawie, połączonej z wręczeniem dyplomów i statuetek, uczestniczyła pani Zofia Szymańska, Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, która w imieniu Marszałka Województwa pana Grzegorza Schreibera złożyła gratulacje Gminie Ksawerów oraz Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, będącej właścicielem terenu. Pani Zofia Szymańska podkreśliła również znaczenie współpracy samorządów, Województwa Łódzkiego oraz ŁSSE S.A. na rzecz zwiększenia napływu inwestycji do naszego regionu.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) jest instytucją doradczą, działającą we współpracy z Grupą Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) pod kierownictwem Ministerstwa Rozwoju i Technologii. PAIH to pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez sieć biur na całym świecie. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na międzynarodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz rozwiązania technologiczne made in Poland. Agencja pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. PAIH współpracuje z sektorem publicznym i partnerami regionalnymi, oferując m.in.: szkolenia, audyt
i promocję nieruchomości inwestycyjnych, współpracę przy organizacji misji biznesowych oraz wsparcie komunikacyjne przy realizacji wspólnych projektów.

MW/JN/PSZ
fot. Joanna Niedźwiecka