W ramach projektu „Innowacyjny ekosystem w zakresie inteligentnej opieki nad osobami starszymi” I-CARE-SMART, Województwo Łódzkie jako partner projektowy zaprasza Państwa do współpracy poprzez  udział  badaniu projektowym  o najnowocześniejszych rozwiązaniach technologicznych w zakresie opieki zdrowotnej i opieki społecznej dla osób starszych.

 

Działasz w biznesie?

Realizujecie innowacyjne rozwiązania technologiczne dedykowane seniorom?

Chcesz zaprezentować swoje osiągnięcia szerokiemu gronu odbiorców?

Wypełnij kwestionariusz  i dołącz do naszego projektu!

O PROJEKCIE

Celem projektu jest budowanie i wzmacnianie współpracy z organizacjami, które są w stanie dostarczać najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w zakresie opieki zdrowotnej i opieki społecznej dla osób starszych.

Dzięki prowadzonym w ramach projektu analizom określone zostaną priorytetowe potrzeby osób starszych, a następnie znalezione rozwiązania biznesowe, by te potrzeby spełnić.

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU

Aby wziąć udział w badaniu, należy wypełnić KWESTIONARIUSZ» i opisać innowacyjne rozwiązania do zaprezentowania w ramach projektu I-CARE-SMART.
Kwestionariusz należy odesłać na adres: projekty.miedzynarodowe@lodzkie.pl

Dzięki uczestnictwu w badaniu uzyskają Państwo możliwość przedstawienia swojego rozwiązania na arenie międzynarodowej poprzez powstającą platformę SilverStar, na której znajdą się zidentyfikowane potrzeby ze wszystkich regionów partnerskich, biorących udział w projekcie i dedykowane im rozwiązania (produkty i usługi).

Zaprezentowanie rozwiązania biznesowego pozwoli na jego walidację przez grono niezależnych ekspertów.

Uzyskacie Państwo także możliwość kontaktu z przedsiębiorcami i innowatorami z regionów europejskich współpracujących w ramach projektu I-CARE-SMART.

Udział w badaniu pozwoli Państwu także na dostęp do wiedzy specjalistycznej i wymianę doświadczeń z innymi regionami.

 

Więcej informacji o realizowanym projekcie»

EG/PSZ/MR