Pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera, szefa resortu Rozwoju Pracy i Technologii Jarosława Gowina zainaugurowano w piątek 26 lutego szerokie konsultacje społeczne Krajowego Programu Odbudowy. W ramach unijnego Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji ponad 57 mld euro. Podstawą do sięgnięcia po te środki będzie właśnie Krajowy Plan Odbudowy (KPO), który musi przygotować każde państwo członkowskie.

Przed nami kluczowe miesiące w walce z pandemią. Będziemy mierzyli się z wyzwaniami gospodarczymi, z którymi Europa dawno się nie mierzyła. Krajowy Plan Odbudowy, który dzisiaj rozpoczynamy w formule konsultacji jest ważnym kamieniem węgielnym całej konstrukcji planu inwestycyjnego. To przedsionek do polskiego nowego ładu. Krajowy Plan Odbudowy po pandemii Covid-19 zakłada wzrost produktywności, wydajności i konkurencyjności gospodarki. Dziękuję wicepremierowi Jarosławowi Gowinowi za cały komponent gospodarczy – podkreślał inaugurując spotkanie premier Mateusz Morawiecki.

Także odpowiedzialny za gospodarkę wicepremier Jarosław Gowin jest przekonany, że środki z KPO pozwolą polskiej gospodarce wrócić na szybką ścieżkę rozwoju gospodarczego po kryzysie związany z pandemią koronawirusa.

Jestem pewien, że te pieniądze będą nowym impulsem w gospodarce. Zwiększą jej konkurencyjność i produktywność. Jednocześnie zgodnie z agendą UE – wesprą zieloną i cyfrową transformacje. Trzeba budować fundamenty gospodarcze tak, aby w przyszłości nasza, ale także europejska gospodarka była maksymalnie odporna na kryzys i konkurencyjna w świecie. Musimy przygotować jak najlepiej KPO. Czas na jego złożenie jest do końca kwietnia, nie mamy tu żadnych opóźnień. Jesteśmy w stałym, roboczym kontakcie z Komisją Europejska i jestem przekonany, że dokument, który przygotujemy będzie jednym z najlepszych w Europie – podkreśla wicepremier.

Pieniądze w ramach KPO będą inwestowane w pięciu obszarach:

  • odporność i konkurencyjność gospodarki – 18,6 miliarda złotych
  • zielona energia i zmniejszenie energochłonności – 28,6 miliarda złotych
  • transformacja cyfrowa – 13,7 miliarda złotych
  • dostępność i jakość ochrony zdrowia – 19,2 miliarda złotych
  • zielona i inteligentna mobilności – 27,4 miliarda złotych

Obszary wzmacniania gospodarki, na które w ramach KPO przeznaczone zostanie prawie 19 miliardów złotych, to m.in. odbudowa i transformacja sektorów najbardziej poszkodowanych w wyniku kryzysu COVID-19.
5,4 miliarda złotych trafi do przedsiębiorców na dywersyfikację ich działalności, a także na wprowadzanie bardziej zielonych rozwiązań.
Kolejne 2,5 miliarda przeznaczonych zostanie na stworzenie stabilnych warunków do inwestowania w tym wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego czy przygotowanie uzbrojonych terenów inwestycyjnych tak, by skrócić czas potrzebny na uruchomienie produkcji.
3,9 miliarda trafi na transformacje strukturalną w wsparcia programu Przemysł 4.0 i Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Tu resort premiera Gowina myśli m.in. o wsparciu tworzenia rynku surowców wtórnych oraz obniżaniu negatywnego oddziaływania na środowisko na każdym etapie cyklu życia produktu. Środki z tej puli trafią też na inwestycje w mobilność bezzałogową.
Kolejne 2 miliardy złotych zasilą również obszar transferu wiedzy i innowacji do gospodarki. Rząd chce rozwijać potencjał badawczy Sieci Łukasiewicz, a także inwestować w infrastrukturę naukową i technologiczną.
2,2 miliarda złotych przeznaczone zostanie na wsparcie kompleksowej reformy instytucji rynku pracy, a 2,7 miliarda na przygotowanie kadr w tym na utworzenie branżowych centrów umiejętności i doposażenie pracowników i przedsiębiorstw umożliwiające pracę zdalną.

Jestem pewien, że dzięki reformom i inwestycjom realizowanym w ramach KPO realna stanie się rozbudowa i modernizacja krajowego, a przez to także unijnego, potencjału produkcyjnego. Ambitna i asertywna polityka przemysłowa jest zdaniem Polski kluczowym elementem skutecznej odbudowy postpandemicznej, wzmocnienia odporności UE. Dlatego to ona musi być priorytetem naszych działań w ramach KPO. Chciałbym, i jestem przekonany, że tak się stanie, by nasze wspólne wysiłki wielu resortów przyniosły jak najlepszy skutek w postaci sprawnie opracowanego i spełniającego wymogi KE planu – podkreślał podsumowując spotkanie wicepremier Gowin

Zgodnie z przedstawionymi we wrześniu 2020 roku przez Komisję Europejską wytycznymi kraje członkowskie mają czas na przekazanie swoich planów odbudowy do 30 kwietnia 2021 roku.

Źródło, zdjęcie, video: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

PSZ/MR