W związku z przygotowaniami do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego we współpracy z Biurem Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi realizują badanie pn. Analiza wyzwań i barier rozwoju innowacyjności dla województwa łódzkiego.

Celem badania jest poznanie najważniejszych przeszkód, które utrudniają lub wręcz uniemożliwiają przedsiębiorcom z naszego regionu rozpoczęcie, bądź też kontynuowanie działalności innowacyjnej.

Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie odpowiedzi w krótkiej i anonimowej ankiecie.
Uzyskane informacje będą kluczowe dla ustalenia aktualnie dominujących ograniczeń we wdrażaniu innowacji oraz sposobów skutecznego przeciwdziałania tym trudnościom.

Kliknij, aby wypełnić ankietę online»

Prosimy o wypełnienie ankiet w terminie do 18 września 2020 r.

 

MR