Ministerstwo Rozwoju opublikowało wytyczne dla organizatorów targów, których celem jest:

 • zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich uczestników targów oraz pracowników obsługujących wydarzenia,
 • minimalizowanie ryzyka zakażenia uczestników, pracowników oraz dostawców,
 • ograniczenie liczby osób przebywających na terenie targów w danym przedziale czasowym,
 • kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.
WYTYCZNE DLA ORGANIZATORÓW TARGÓW
 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników/osób świadczących usługi na targach:
  – Pracownik, który mógł narazić się na zakażenie SARS-CoV-2 poza miejscem świadczenia usług powinien niezwłocznie, telefonicznie zgłosić to pracodawcy i powiadomić stację epidemiologiczną, do czasu badania i decyzji winien się wstrzymać od uczestniczenia w targach.
  – Wprowadzenie codziennych procedur przeprowadzania i dokumentowania wywiadu epidemiologicznego
  – Spotkania i narady wewnętrzne powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach lub drzwiach i z zachowaniem odległości co najmniej 2 metrów odległości pomiędzy osobami.
  – Zapewnienie środków ochrony osobistej dla pracowników/osób świadczących usługi (maseczki, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk.
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa na targach (tereny wystawiennicze, strefy wejścia i wjazdu, stoiska, przestrzenie gastronomiczne).
 3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/osób świadczących usługi.
 4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta zakażenia koronawirusem.

Sprawdź dokładny opis wytycznych»

 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

PSZ/MR