Wytyczne dla funkcjonowania sklepów meblowych i budowlanych w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z Głównym Inspektorem Sanitarnym.

1. Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem informacji o maksymalnej liczbie klientów/odwiedzających, mogących jednocześnie przebywać  w obiekcie.

2. Możliwość używania jedynie wody do picia w pojemnikach jednorazowych (nie jak dotąd automatów).

3. Zakaz używania suszarek nadmuchowych w łazienkach.

4. Dezynfekcję PIN-padów po każdym kliencie.

5. Zapewnienie pojemników z preparatem dezynfekcyjnym przy wejściach, w toaletach i kasach sklepowych.

6. Ograniczenie liczby osób przebywających w toaletach; rekomenduje się, aby  liczba ta jednorazowo była o połowę mniejsza od liczby ubikacji.

7. Wywieszenie w toalecie informacji dotyczących, limitu osób w toalecie.

Więcej na: www.gov.pl/web/rozwoj/sklepy-meblowe-i-budowlane

MDM/PSZ/MR