Wytyczne dla funkcjonowania hoteli i innych miejsc noclegowych w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z Głównym Inspektorem Sanitarnym.

1. Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem do hotelu i w recepcji informacji o maksymalnej liczbie klientów  mogących jednocześnie przebywać  w danej części obiektu.

2. Umieszczenie na terenie hotelu/obiektu/pensjonatu dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla gości, a w szczególności przy wejściach na teren obiektu, w obszarze recepcji, przy wejściu do wind, punktów gastronomicznych oraz przy wyjściu z toalet.

3. Rekomenduje się zapewnienie możliwości zakupu maseczek ochronnych w recepcji.

4. Ograniczenie do minimum czasu przebywania gościa przy recepcji.

5. Ustalenie i kontrola maksymalnej liczby gości  w hotelu/obiekcie/pensjonacie – na podstawie liczby dostępnych pokoi liczone jako liczba pokoi razy dwie osoby.

6. Wyłączenie z użytkowania pomieszczeń takich jak: wspólne sale telewizyjne, pokoje/sale zabaw dla dzieci, baseny, sauny, dyskoteki oraz innych, w których mogą tworzyć się skupiska ludzi, do czasu wejścia w kolejną fazę odmrażania. Umożliwienie korzystania z w/w przestrzeni w sytuacji wynajęcia na wyłączność przez gości hotelu wspólnie zakwaterowanych.

7. Możliwość użytkowania sal konferencyjnych na zasadach opisanych aktualnymi przepisami prawa (zachowanie dystansu społecznego wynoszącego minimum 2 m odległości osoby od osoby.

8. Bezwzględny zakaz przebywania w hotelu / obiekcie / pensjonacie osób tam nie zakwaterowanych. Bieżące dezynfekowanie, nie rzadziej niż co godzinę, ogólnych toalet, wind, blatu recepcyjnego (po każdym gościu), klamek, poręczy, uchwytów, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz innych, często dotykanych powierzchni.

9. Ograniczenie rutynowego sprzątania pokoi, które powinno się odbywać jedynie na życzenie klienta.

10. Pokój można ponownie wynająć po zakończeniu dezynfekcji w okresie zgodnym z instrukcją urządzenia służącego do dekontaminacji, alb zaleceń producenta zastosowanych technologii.

11. Zakaz używania hotelowych suszarek nadmuchowych w łazienkach pokojowych.

12. Funkcjonowanie restauracji  i barów hotelowych/obiektów/pensjonatów wyłącznie z jedzeniem na wynos.

13. Dezynfekcja sprzętów hotelowych udostępnianych gościom (np. rower, kajak itp.) po każdym użyciu.

14. W związku z zagrożeniem wirusem COVID – 19 hotel / obiekt / pensjonat ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia usług, które zwiększałaby zagrożenie gości oraz personelu hotelu/obiektu /pensjonatu (np. dostarczanie bagaży do pokoi itp.

Więcej na: www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe

MDM/PSZ/MR