Wytyczne dla funkcjonowania obiektów handlowych w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z Głównym Inspektorem Sanitarnym.

 1. Osoby znajdujące się na terenie galerii muszą zachowywać 2 – metrowe odstępy, na jedną osobę musi przypadać 15 metrów kwadratowych, co ważne do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia korytarzy. Dotyczy to sklepów, których powierzchnia usługowa jest większa niż 2000 metrów kwadratowych.
 2. Sklepy poniżej 2000 metrów kwadratowych 4 – osoby na jedno stanowisko kasowe.
 3. Zgodnie z zaleceniami na terenie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, działalność gospodarczą mogą prowadzić wszystkie sklepy z wyłączeniem stref:
  – aktywności fizycznej ( siłownie, sale zabaw, parki trampolin),
  – strefy gier, kin, wraz agencji turystycznych.
 4. Dozwolona jest działalność wysp handlowych, pod poniższymi warunkami:
  – lady prezentacyjne lub stanowiska kasowe są oddzielone przesłonami z tworzywa sztucznego, które oddzielają obsługę wyspy od klientów, a obsługa zakrywa usta i nos za pomocą maski, maseczki lub przyłbicy oraz obsługuje klientów w rękawiczkach jednorazowych;
  – dostęp do wewnętrznych stref wyspy handlowej ma wyłącznie jej obsługa;
  – przy wyspie handlowej jest obsługiwana, w tym samym czasie, 1 osoba;
  – zapewniają rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk;
  – obsługa nie ogranicza ciągu komunikacyjnego (zapewnione minimum 3m przejścia z każdej strony);
  – wokół wyspy zapewniony jest bezpieczny dystans (2m po promieniu);
  – na pasażu, za pomocą taśmy, wyznaczone są miejsca obsługi klienta zapewniające bezpieczną obsługę kolejki.
 5. Nie wolno korzystać z szatni, przechowalni ubrań i przedmiotów, zostają wyłączone fontanny.
 6. Nie mogą funkcjonować także miejsca, w których spożywa się posiłki na miejscu (tzw. food court), na obecnym etapie w strefie gastronomicznej jest możliwe kupowanie żywności wyłącznie na wynos i w ramach dostaw.
 7. Obowiązek noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa. Zapewnienie możliwości zakupu maseczek w przynajmniej jednym sklepie będącym na terenie obiektu handlowego lub punkcie ustanowionym przez zarządcę obiektu w tym umieszczenie stosownej komunikacji przy wejściu o takiej możliwości ze wskazaniem lokalizacji takiego sklepu, ewentualnie ustawienie automatów do kupowania maseczek.
 8. Obowiązek noszenia przez klientów w sklepach rękawiczek jednorazowych (lub rękawiczek foliowych) zapewnionych przez operatora danego sklepu.
 9. Maksymalna liczba osób mogących przebywać w windzie galerii – 3, z wyłączeniem rodzin, co powinno być jasno zakomunikowane przy wejściu do windy.
 10. Wyłączenie z działalności stref relaksu oraz stref odpoczynku (włączając w to ławki).
 11. Wyłączenie z użytku, lub dokładne czyszczenie, po każdym kliencie, środkami chemicznymi, przebieralni w sklepach na terenie obiektu handlowego.
 12. Informowanie klientów o konieczności parkowania na co drugim miejscu, a w przypadku braku takiej możliwości o zachowanie dystansu przy wsiadaniu/wysiadaniu z pojazdów.
 13. Zainstalowanie możliwie dużej liczby pojemników z preparatem dezynfekcyjnym przy wszystkich wejściach (również do placówek wewnątrz), w toaletach, przy kasach.
 14. Szczególna dyscyplina utrzymania 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce, poprzez zastosowanie widocznych wskazówek (naklejki na podłodze lub stojące znaki).

Więcej na: www.gov.pl/web/rozwoj/centra hadlowe

MDM/MR