Województwo Łódzkie zaprezentuje się podczas EXPO w Dubaju w terminie 6-10 listopada 2021 r. Hasło przewodnie prezentacji Łódzkiego to: „Województwo Łódzkie. Nowoczesność inspirowana tradycją”.

Wystawa Światowa EXPO w Dubaju – cały świat w jednym miejscu

Wystawy Światowe Expo to największe i najbardziej prestiżowe wydarzenia na świecie, łączące wątki gospodarcze, promocyjne, kulturalne i turystyczne. Ich skala porównywalna jest do Igrzysk Olimpijskich czy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej. Począwszy od Wielkiej Wystawy w Londynie w 1851 roku, Wystawy Światowe Expo na pół roku stają się stolicą świata, przyciągając rzesze gości – od delegacji państwowych na najwyższym szczeblu, przez biznesmenów poszukujących nowych kontraktów, po turystów i rodziny z dziećmi.

EXPO w Dubaj aspiruje do tego, by stać się największym show w historii. Zgodnie z decyzją Biura Wystaw Światowych, ze względu na pandemię COVID-19, Expo 2020 w Dubaju zostało przełożone o rok i odbędzie się między 1 października 2021 r. a 30 marca 2022 r. pod hasłem: Connecting Minds, Creating the Future – Łącząc umysły, tworzymy przyszłość.

Województwo Łódzkie na EXPO w Dubaju

Wśród regionów, które zaprezentują się w Dubaju nie zabraknie Województwa Łódzkiego, które od ponad roku przygotowuje się do tego wydarzenia. Prezentacja naszego regionu odbędzie się w Pawilonie Polski w terminie 6-10 listopada 2021 r. pod hasłem: „Województwo Łódzkie. Nowoczesność inspirowana tradycją”.

Obecność Województwa Łódzkiego na Expo 2020 w Dubaju stanowi doskonałą okazję do zaprezentowania potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego naszego regionu. To ogromna szansa dla innowacyjnych firm z Łódzkiego na wypromowanie produktów i usług – mówi Grzegorz Schreiber, Marszałek Województwa Łódzkiego, Ambasador udziału Polski w Expo 2020 Dubai.

Podstawę prezentacji stanowi interaktywna wystawa w strefie wystaw czasowych, której motywem przewodnim będzie nowoczesny przemysł włókienniczy i mody, w odniesieniu do tradycji historycznych regionu aż do nowoczesnych technologii w dziedzinie tworzenia tkanin. Głównym założeniem ekspozycji jest kompleksowe spojrzenie na region, jako na miejsce rozwoju podmiotów gospodarczych, z uwzględnieniem warunków społeczno-kulturowych i uwarunkowań historyczno-geograficznych, które wpłynęły na obecny kształt gospodarki województwa.

Istotą wystawy będzie pokazanie innowacyjnych przedsiębiorstw z województwa jako elementu całości, którą stanowi nowoczesny region, ukształtowany w oparciu o naturalne predyspozycje i uwarunkowania.

Ekspozycji w strefie wystaw czasowych towarzyszyć będzie szereg działań dodatkowych, w tym m.in. promocja najwyższej jakości regionalnych produktów spożywczych z naszego województwa, seminarium branżowe, program artystyczny oraz warsztaty dla dzieci prowadzone przez artystów ludowych z regionu. Planowane są koncerty fortepianowe, pokazy muzyki i tańców ludowych oraz występy teatralne. Zwieńczeniem udziału Województwa w Wystawie Światowej będzie zaprezentowanie dedykowanej kolekcji mody inspirowanej elementami tradycyjnych strojów ludowych z regionu łódzkiego. Wydarzenia artystyczne odbędą się w strefie sceny zewnętrznej Pawilonu Polski. Umożliwi to większej liczbie osób odwiedzających Wystawę, poznanie walorów kulturowo-artystycznych województwa, przyczyniając się do jego promocji.

Rekrutacja przedsiębiorców do udziału w EXPO w Dubaju

W ramach wystawy zaprezentują się innowacyjne przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące działalność na terenie województwa łódzkiego.

Aby zgłosić chęć udziału w Wystawie Światowej Województwa Łódzkiego podczas EXPO w Dubaju, należy do 14 lipca br. wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie : EXPO DUBAJ>>.
Firmy zostaną wybrane w drodze otwartej rekrutacji.

Oprócz prezentacji w ramach ekspozycji przedsiębiorcy wezmą też udział w cyklu spotkań B2B, których celem będzie nawiązanie kontaktów z potencjalnymi partnerami handlowymi, a tym samym maksymalizacja efektów biznesowych wyjazdu. Podczas tygodnia regionalnego na expo planowany jest Dzień Biznesowy, podczas którego odbędzie się seminarium branżowe oraz sesja spotkań B2B. Na potrzeby tego wydarzenia Województwo ma do dyspozycji Centrum Biznesowe w Pawilonie Polski. Dzień Biznesowy zorganizowany zostanie wspólnie z jednostkami otoczenia biznesu z regionu oraz we współpracy z przedstawicielami Zagranicznego Biura Handlowego PAiH w Dubaju.

www.biznes.lodzkie.pl/expodubaj

Działania związane z prezentacją Województwa Łódzkiego na wystawie EXPO w Dubaju realizowane są w ramach projektu „Łódzkie dla biznesu – umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez udział w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II. INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA, II.2 INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW, II.2.2 PROMOCJA GOSPODARCZA REGIONU.

 

MR/PSZ