W związku z rezygnacją z udziału w targach przemysłu rolno-spożywczego Agro w Bradze (Portugalia) 2023 kolejnej firmy, do wyjazdu na wizytę studyjną zakwalifikowało się przedsiębiorstwo SFAMASZ Sp. z o. o., które było na pierwszej pozycji listy rezerwowej

Aktualna lista zakwalifikowanych firm przedstawia się następująco:

  1. JAGODA JPS
  2. AGRO-WIKT Sp. z o. o.
  3. AWEMAK Sp. z o. o.
  4. AKMEZ FOOD BIS Sp. z o. o.
  5. SFAMASZ Sp. z o.o.

 

PM/MDM