W toku rekrutacji przeprowadzonej zgodnie z Regulaminem rekrutacji oraz w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne stanowiące załącznik do Regulaminu, na podstawie zgłoszeń przedsiębiorców z sektora MŚP z Województwa Łódzkiego do udziału w misji gospodarczej odbywających się w Brukseli (Belgia) w dniach 22 – 25 maja 2022 r. zostały zakwalifikowane następujące podmioty:

1. FASADA SYSTEM SP. Z O.O.
ul. Brukowa 23
91-341 Łódź

2. MET-PRIM Sp. z o. o.
ul. Narutowicza 59
97-500 Radomsko

Serdecznie gratulujemy zakwalifikowanym przedsiębiorcom!

Udział Województwa Łódzkiego planowany jest w dniach 22-25 maja 2022 r. w ramach projektu „LODZKIE GO BENELUX”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
Uczestnictwo w projekcie stanowi szansę dla przedsiębiorców z województwa łódzkiego na nawiązanie międzynarodowych kontaktów biznesowych, które przyczynią się do rozwoju eksportu ich produktów
i usług.

RK/PSZ