W wyniku przeprowadzonej rekrutacji dla przedsiębiorców z sektora MŚP z Województwa Łódzkiego do udziału w międzynarodowych targach żeglarskich METSTRADE 2022, odbywających się w Amsterdamie, do udziału w ww. wydarzeniu zostały zakwalifikowane następujące firmy:

Janmor
www.janmor.com.pl

Aqua Vendo
www.aquavendo.com

Serdecznie gratulujemy!

Udział Województwa Łódzkiego w targach METSTRADE 2022 będzie realizowany w ramach projektu „LODZKIE GO BENELUX”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

KS/MDM