W wyniku przeprowadzonej rekrutacji przedsiębiorców z sektora MŚP z Województwa Łódzkiego na misję gospodarczą na wydarzenie pn. „Polska Noc w Brukseli”, odbywające się w dniach 29-30 września 2023 r., do udziału w misji zostały zakwalifikowane następujące firmy:

  1. AMKEZ FOOD BIS Sp. z o.o.
  2. BROWIN Sp. z o.o. Sp. k.
  3. PASIEKA JAROS Sp. z o.o.
  4. TAT-POL Sp. z o.o.
  5. VEGELIO Renata Krysiak

Serdecznie gratulujemy!

Misja branży spożywczej do Brukseli będzie realizowana w ramach projektu „LODZKIE GO BENELUX”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

 

KS/MS