W toku pierwszego etapu rekrutacji przeprowadzonej zgodnie z Regulaminem rekrutacji oraz w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne stanowiące załącznik do Regulaminu, na podstawie zgłoszeń przedsiębiorców z sektora MŚP z Województwa Łódzkiego na Misję gospodarczą do Brukseli na Festiwal Polskiego Wina w dniach 22-24 listopada 2023 r. zostały zakwalifikowane następujące podmioty:
1. JANTOŃ Sp. z o.o.
www.winnicajanton.pl
2. WINNICA SMOLIS Jan Smolis
www.winnicasmolis.pl

Serdecznie gratulujemy!

Ostateczna liczba uczestników dopuszczonych do udziału w Misji będzie zależna od akceptacji Organizatora Wydarzenia – Ambasady RP w Brukseli.

Misja gospodarcza do Brukseli na Festiwal Polskiego Wina będzie realizowana w ramach projektu „LODZKIE GO BENELUX”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

 

GK/PSZ