30 listopada br. Województwo Łódzkie zrealizowało spotkanie „Wymiana dobrych praktyk z zakresu budowania systemu wsparcia dla przedsiębiorców w dobie kryzysu gospodarczego w zakresie eksportu i inwestycji” przy udziale delegacji przedstawicieli administracji gruzińskiej szczebla rządowego, regionalnego oraz lokalnego.

Wizytę zainicjowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej a samo spotkanie stanowiło wyjątkową okazję do zaprezentowania narzędzi wsparcia biznesu w regionie, praktyk Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego oraz roli współpracy z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. oraz z regionalnym biznesem.

Spotkanie stanowiło również okazję do zaprezentowania potencjału gospodarczego regionu, poruszenia kwestii związanych z umiędzynarodowieniem przedsiębiorstw, a także omówienia roli atrakcyjności inwestycyjnej regionu w pozyskiwaniu kapitału zagranicznego. Elementem wizyty był międzynarodowy networking.

Wizyta gości z Gruzji w województwie łódzkim kontynuowana była następnie w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A.

 

JN/MDM