Wybierz stronę

ROZWIŃ SWOJE KOMPETENCJE

WYDARZENIA CYKLICZNE
  • Forum stanowi platformę wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami świata biznesu, nauki i władzami samorządowymi
  • EFG to szereg ciekawych wykładów, sesji panelowych, warsztatów dotyczących najważniejszych dla województwa łódzkiego dziedzin gospodarki
  • Organizujemy Konkurs Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego „Biznes na Plus”
  • Podczas Forum odbywa się Gala finałowa Konkursu Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Biznes na Plus”
  • Integrujemy środowisko biznesu, uczelni
    i środowisk artystycznych
  • Promujemy potencjał sektora Nowoczesnego Przemysłu Włókienniczego i Mody (w tym wzornictwa) w województwie łódzkim
  • Współorganizujemy pokaz mody oraz strefę wystawienniczo-networkingową
  • Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS” to wyróżnienie najlepszych podmiotów gospodarczych i instytucji regionu, które wnoszą znaczący wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarki województwa łódzkiego oraz budują jego pozytywny obraz na tle kraju jak również wspieranie konkurencyjności łódzkich przedsiębiorstw.