„Wsparcie w starcie” to program skierowany do osób otwierających i prowadzących firmę. Można starać się o nisko oprocentowaną pożyczkę, której część po spełnieniu warunków podlega umorzeniu.

Dla kogo?

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej – kto może skorzystać:
– studenci ostatniego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich,
– absolwenci szkół i uczelni wyższych poszukujący pracy, do 4 lat od ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
– bezrobotni zarejestrowani w urzędzie, do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego,
– opiekunowie osób niepełnosprawnych – członkowie rodziny opiekujący się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą niepełnosprawną, niepobierający świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku opiekuńczego.

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy – kto może skorzystać:
– podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
– niepubliczne przedszkola i szkoły,
– żłobki lub kluby dziecięce, podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne,
– osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zamieszkujące lub mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, producenci rolni.

Cechy pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej:
– wartość pożyczki to ok. 100 tys. zł (20-krotność przeciętnego wynagrodzenia),
– aktualne oprocentowanie to 0,7 proc. lub 0,28 proc. w skali roku,
– brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki,
– okres spłaty pożyczki do 7 lat,
– karencja w spłacie do 1 roku.

Cechy pożyczki na utworzenie miejsca pracy:
– wartość pożyczki to ok. 30 tys. zł (6-krotność przeciętnego wynagrodzenia),
– aktualne oprocentowanie to 0,7 proc. lub 0,28 proc. w skali roku,
– brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki,
– okres spłaty pożyczki wynosi do 3 lat.

Po szczegóły programy należy zgłosić się do instytucji finansujących:

 

Źródło, grafika: BGK

 

PSZ