Województwo Łódzkie konsekwentnie sprzyja przedsiębiorcom. W poniedziałek, 14.06 marszałek województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera i rektor Politechniki Łódzkiej Krzysztof Jóźwik podpisali list intencyjny zapowiadający współpracę przy wspieraniu rozwoju firm w regionie. Rozpoczęło się też udzielanie preferencyjnych pożyczek dla biznesu.

Dokument, który został dziś podpisany, przewiduje stworzenie narzędzi do monitorowania mechanizmów wspierających rozwój przedsiębiorczości w regionie. List intencyjny sygnowany przez marszałka i rektora zakłada współpracę w zakresie stworzenia baz danych potrzebnych do monitoringu, w tym rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz pozyskania oprogramowania do analizy tych danych. Baza będzie instrumentem wspierającym samorząd w ocenie konkurencyjności obszaru, tworzeniu strategii, monitorowaniu zmian w otoczeniu i realizowanych programów.

Od początku czerwca przedsiębiorcy mogą też ubiegać się o niskooprocentowane pożyczki. Zarząd Województwa Łódzkiego przeznaczył na nie 46 mln zł. Środki pochodzą ze zwrotów w ramach tzw. inicjatywy Jeremie – jednego z programów unijnych. Zarząd Województwa Łódzkiego dla jak najlepszego dalszego dysponowania pieniędzmi powołał Regionalny Fundusz Rozwoju WŁ. Teraz przekazuje funduszowi pieniądze, które napływają z udzielonych wcześniej pożyczek, a ten dalej nimi dysponuje. To też oznacza, że pieniędzy będzie więcej. Zarząd województwa przewiduje, że przez najbliższych kilka lat pula może wzrosnąć nawet do 200 mln zł.

W tym momencie wsparcie dla przedsiębiorców jest dla nas priorytetem. Pieniądze będą znakomitą pomocą dla firm w trudnej sytuacji po okresie lockdownu spowodowanego pandemią – podkreśla marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber.

Fundusz właśnie rozstrzygnął przetarg na wyłonienie pośredników finansowych, którzy bezpośrednio będą udzielać pożyczek obrotowych (Regionalna Pożyczka Obrotowa) dla przedsiębiorstw z sektora MŚP czyli mikro, małych i średnich firm. Pieniądze będzie można przeznaczyć na kapitał obrotowy oraz wydatki bieżące i stałe w związku z prowadzoną działalnością, w tym podatek VAT.

Oprocentowanie pożyczek jest preferencyjne i w zależności od oceny zdolności kredytowej może wynosić nawet ok. 1%. Maksymalna kwota wsparcia to milion złotych. Nie ma żadnych dodatkowych opłat i prowizji, a okres spłaty wynosi do 5 lat.

Po pieniądze można się zgłaszać do: Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Lubelskiej Fundacji Rozwoju, Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości oraz Fundacji Rozwoju Gminy Zelów.

 

PSZ