Ponad miliard złotych trafiło do przedsiębiorców z województwa łódzkiego na walkę z gospodarczymi skutkami Covid-19. Na 12 spotkaniach w regionie pracownicy Urzędu Marszałkowskiego i jednostek podległych zachęcali do sięgania po wsparcie. Dziś (10 lipca) w Piotrkowie, przed ostatnim spotkaniem, akcję podsumował marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber.

– Kończymy pewien etap informowania o środkach wsparcia dla przedsiębiorców, jakie płyną zarówno z tarcz rządowych jak i naszego wsparcia wojewódzkiego – mówił marszałek podczas konferencji prasowej. – Główna transza, to pomoc rządu, który natychmiast, z dużym zaangażowaniem i dużymi środkami wszedł we współpracę z przedsiębiorcami, która przynosi efekty. My w województwie łódzkim podjęliśmy działania na miarę naszych możliwości, ale również natychmiast. Zaczęliśmy od pożyczki płynnościowej – to było ok. 60 mln zł, potem mieliśmy dotacje na zmianę profilu działania firm i będziemy mieli jeszcze dotacje na kapitał obrotowy, z którymi za chwilę ruszymy – wyliczał marszałek.

Pieniądze z transzy rządowej, to głównie pieniądze przepływające przez Wojewódzki Urząd Pracy do jednostek powiatowych.

– 983 miliony złotych jest na kontach Powiatowych Urzędów Pracy w województwie łódzkim jako pomoc dla przedsiębiorców – poinformował w trakcie konferencji Kamil Jeziorski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy. – Wypłacona została pomoc dla 134 tysięcy podmiotów.  Dodatkowo w ramach traczy antykryzysowej Wojewódzki Urząd Pracy wypłacił 287 milionów złotych na 70 tysięcy miejsc pracy.

Dyrektor podkreślił, że rządowa tarcza antykryzysowa 4.0 umożliwiła staranie się o dofinansowanie przedsiębiorcom, którzy mimo spadku obrotów, nie wysłali swoich pracowników na przestój ekonomiczny, ani nie obniżyli wymiaru czasu pracy.

Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Łukasz Stajuda wyliczał, że wsparcie udzielane bezpośrednio przez Zarząd Województwa Łódzkiego to blisko 200 milionów złotych.

– Zaproponowane rozwiązania dają, między innymi możliwość, utrzymania płynności finansowej firmy. Realizowane już programy dają możliwość przedsiębiorcom na uruchomienie nowej drogi biznesowej i na uodpornienie się na takie sytuacje jak pandemia koronawirusa – zaznaczył.

Marszałek Grzegorz Schreiber podkreślał, że Łódzkie jest jednym z tych województw, którego rynek pracy najmniej ucierpiał na pandemii. – Wzrost bezrobocia jest jednym z najmniejszych w skali kraju. To oznacza, że wsparcie jest dobrze adresowane, dociera do zainteresowanych, a informacja o nim płynie bardzo dobrze – podsumował.

Działania podjęte przez województwo na walkę ze skutkami gospodarczymi pandemii:
  1. 90 milionów złotych przeznaczone dla przedsiębiorców z województwa łódzkiego w konkursie na pieniądze unijne dla małych i średnich firm, które na skutek epidemii COVID-19 były zmuszone do zmiany profilu działalności lub branży. Jedna firma może otrzymać maksymalnie milion złotych. Oferta jest kierowana do małych i średnich przedsiębiorstw. Jej podstawowym założeniem jest utrzymanie miejsc pracy. Realizacja zadania powinna przyczynić się do utrzymania miejsc pracy w danej firmie.
  2. Pożyczki płynnościowe na bardzo korzystnych warunkach dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w ramach programu unijnego JEREMIE 2. Udzielane są przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego. Wsparcie udzielane jest na wydatki realizowanych w celu zapewnienia finansowania płynnościowego firm w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19. Pożyczka powinna umożliwić przedsiębiorcy utrzymanie bieżącej płynności i finansowanie jego bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
  3. W porozumieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Rozwoju szykowane jest wsparcie w postaci dotacji lub pomocy zwrotnej na finansowanie kapitału obrotowego. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego planujemy dołożyć do konkursu, który byłby organizowany przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, 40 mln zł.
  4. Zarząd Województwa zwiększył alokację w konkursie na innowacje dla małych i średnich przedsiębiorców z 34 mln do 100 mln zł.
  5. Wydłużony został czas na spłatę pożyczek, a nawet umożliwione zostały negocjacje obniżenia oprocentowania pożyczek dla przedsiębiorców, którzy skorzystali z pożyczek JEREMIE i JEREMIE 2, a w związku z pandemią mają problem z ich spłatą.
  6. Uruchomiona została strona informacyjna biznes.lodzkie.pl/koronawirus, której celem jest dostarczanie informacji o koronawirusie oraz rozwiązaniach instytucjonalnych skierowanych do przedsiębiorców.
  7. Utworzona została na facebooku grupa Łódzkie walczy z Covid-19, która kojarzy ze sobą firmy posiadające materiały do wytwarzania maseczek, kombinezonów ochronnych z ludźmi, którzy mają moce, aby je wyprodukować i przekazać szpitalom.
  8. Z Europejskiego Funduszu Społecznego (6,2 mln zł) i Budżetu Państwa (1,1 mln zł) finansowany jest projekt, w którym kupowane są środki ochrony indywidualnej. Podczas realizacji projektów pomiędzy placówki lecznicze rozdzielone zostały już kombinezony ochronne, maseczki chirurgiczne, przyłbice, rękawice, pościel jednorazowa, ubrania operacyjne i ubrania jednorazowe za kwotę blisko 1,3 mln zł. Realizowane są kolejne zlecenia. Marszałek wspiera przy tym firmy z województwa właśnie do nich kierując zamówienia. Dostawy środków ochrony indywidulanej w ramach projektu uzupełniają dostawy sprzętu medycznego w ramach drugiego projektu COVIDowego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Do lokalnych przedsiębiorców trafiły także zamówienia na milion maseczek ochronnych dla mieszkańców województwa łódzkiego, które zostały zakupione w ramach unijnego projektu.

 

Ponadto do mikroprzedsiębiorców z regionu trafia 983 mln zł za pośrednictwem Wojewódzkiego i Powiatowych Urzędów Pracy. Pieniądze są przeznaczone przede wszystkim na mikropożyczki, ale też na dofinansowanie kosztów działalności gospodarczej dla przedsiębiorców poszkodowanych prze COVID-19. W kolejnych tygodniach liczymy na kolejne miliony złotych. W puli jest 51 milionów pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Źródło: www.lodzkie.pl (fot. Adam Staśkiewicz)

MR