Wśród 7 nagrodzonych w konkursie „Innowacyjny Samorząd” w kategorii samorządy województw znalazł się nasz region, który otrzymał wyróżnienie za projekt pn. „Innowacyjny kompleksowy system wsparcia gospodarki w województwie łódzkim „Łódzkie dla Biznesu”.
W uroczystej gali w Warszawie uczestniczyła pani Monika Berger, Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, która w imieniu Marszałka Województwa pana Grzegorza Schreibera odebrała wyróżnienie.

Fot. Stach Leszczyński/PAP

Innowacyjny Samorząd to projekt Serwisu Samorządowego PAP, w którym wyłaniane są
i nagradzane najbardziej innowacyjne samorządy. Celem konkursu jest promocja kreatywnych samorządów oraz inspiracja pozostałych jednostek samorządu terytorialnego do podejmowania działań na rzecz innowacyjności.

Przedmiotem konkursu są nadsyłane przez samorządy opisy zrealizowanych projektów,
a głównymi kryteriami oceny – nowatorstwo w skali kraju i rezultaty zastosowanych rozwiązań. Do konkursu zgłoszono w sumie 244 projekty. Najwięcej, bo aż 73 wpłynęło w kategorii gmin miejskich. Gminy wiejskie złożyły 53 projekty, gminy miejsko-wiejskie – 41, duże miasta – 36, powiaty – 27, województwa – 14.

Fot. Marcin Kmieciński/PAP

„Łódzkie dla Biznesu” to kompleksowy system wsparcia gospodarki w Łódzkiem,
w ramach którego, oprócz skutecznych narzędzi codziennego wsparcia dla przedsiębiorców
i startupów z regionu realizowany jest szereg aktywności międzynarodowych, w tym m.in. udział przedsiębiorców w zagranicznych targach i misjach gospodarczych, ale również szkolenia, porady eksperckie, webinaria i wydarzenia gospodarcze (również na międzynarodową skalę). Komponenty szerokiego spektrum projektów realizowanych przez województwo łódzkie zapewniają komplementarne wsparcie przedsiębiorstw na każdym etapie prowadzenia działalności.

Fot. Marcin Kmieciński/PAP

Konkurs objął honorowym patronatem prezes Rady Ministrów. Patronatu udzieliły także Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz: Govtech Polska, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Metropolii Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Unia Miasteczek Polskich.

Partnerami strategicznymi konkursu byli: Polski Fundusz Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., PLAY oraz Anwil Grupa ORLEN.

 

MW / MS