Jak rozwinąć biznes? To pytanie przedsiębiorcy zadają sobie od lat, niezależnie od sytuacji rynkowej. Wiadomo przecież, że najważniejszy jest pomysł, potem zaś istotne jest znalezienie odpowiednich środków i zbudowanie spójnej strategii rozwoju firmy. Dlatego projekt Doradcy Łódzkie dla Biznesu prowadzony pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera, jest tak unikatowy w skali kraju. Jego wyjątkowość opiera się na wsparciu przedsiębiorców od samego początku ich drogi biznesowej, po doradztwo w rozwoju już prowadzonej działalności, aż po ekspansję na rynkach zagranicznych. Dotychczasowa działalność doradcza, w tym również dojazd do każdego przedsiębiorcy, który zgłosił taką chęć, jest warta podkreślenia i świadczy o zaangażowaniu w projekt.

Najważniejsze, że zarówno osoby nie mające doświadczenia w prowadzeniu działalności, jak i te prowadzące swoje firmy od lat, pozyskają optymalne rozwiązania dla swoich biznesów. Kompleksowość oferty jest wyróżnikiem Województwa Łódzkiego w zakresie wsparcia przedsiębiorczości z regionu!

Dla młodych, ambitnych, najczęściej jeszcze studentów, poszukujących pomysłu na siebie, przygotowano wyjątkową przestrzeń łączącą funkcje co-workingu z komplementarnymi usługami doradczymi, serią warsztatów, prelekcji i eventów branżowych – SkyHUB. To pierwsze tego typu miejsce w Polsce stworzone w całości przez administrację publiczną, w którym rozwija się unikalna, kreatywna, tętniąca pomysłami społeczność. Początkujących przedsiębiorców, którzy postawieni są nie tylko przed wyzwaniem stworzenia rentownego pomysłu na biznes, ale też zmuszeni do zbudowania odpowiedniego modelu biznesowego wspierają Doradcy Łódzkie dla Biznesu. Pomagają w pozyskaniu źródeł finansowania, łączą partnerów biznesowych o komplementarnych potrzebach. Dzięki pomocy merytorycznej, start-upy z regionu mogą realnie skalować swoje biznesy. Dla nich prowadzone są  projekty – takie jak Łódzkie Dni Innowacji, czy Kuźnia Pomysłów. „Uczestnicząc w Kuźni Pomysłów otrzymaliśmy solidną motywację. Rozwijamy platformę LMS – trainers.org – chcemy wejść na rynek amerykański, japoński oraz Unii Europejskiej. Przed nami potężne wyzwania – udział w Kuźni pozwolił nam lepiej ułożyć plany, przemyśleć model biznesowy i lepiej go dostosować (…) Otrzymaliśmy również dofinansowanie na platformę Learning Management System i dzięki projektowi na kwotę prawie 1,2 mln złotych, jesteśmy w stanie szybciej skalować działania oraz zwiększyć konkurencyjność” – podsumowuje Mateusz Stasiak z Trainers.org.

Doradcy Łódzkie dla Biznesu w ramach wsparcia firm w codziennym rozwoju działalności pomagają firmom zaistnieć na rynkach zagranicznych. Dla nich wdrożony został bezpłatny cykl szkoleniowy „Eksportowe Rewolucje”. Blisko 100 przedsiębiorców z regionu podniosło swoje kompetencje w zakresie:

1)        Strategii eksportowej produktów i usług wraz z elementami modelu biznesowego,

2)        Warunków wejścia na wybrane rynki zagraniczne oraz aspekty formalno – prawne z elementami różnic kulturowych,

3)        Realizacji oferty eksportowej oraz wizytówki firmy, którą można zdobyć klientów,

4)        Marketingu międzynarodowy i efektywnych narzędzi marketingowychw działalności eksportowej,

5)        Negocjacji międzynarodowych.

W najbliższym czasie planowany jest również cykl szkoleń z zakresu e-commerce.

W projekcie Łódzkie dla Biznesu kluczowym jest tworzenie warunków do networkingu, czyli sieciowania podmiotów regionalnej gospodarki. Start-upy otrzymały taką możliwość przy okazji spotkań  w SkyHub z cyklu „Connector”, natomiast dojrzałe biznesy uczestniczyły w serii „Biznes Miksery”. Moderatorem spotkań był Grzegorz Turniak, który zadbał nie tylko o stworzenie komfortowej przestrzeni do nawiązania nowych relacji biznesowych, ale również umożliwił poznanie tajników jednominutowej prezentacji biznesowej, czyli złotych zasad promocji marki osobistej na LinkedIn podczas każdego z Biznes Mikserów. Uczestnicy odbyli około 300 rozmów biznesowych a ich pozytywne opinie pozwalają planować kolejne edycje takich spotkań w regionie.

Województwo łódzkie wszechstronnie wspiera przedsiębiorców, m. in. organizuje warsztaty, konferencje, targi i szkolenia, dopasowane zarówno do sytuacji na rynku, jak i do potrzeb przedsiębiorców ze wszystkich branż.

Na każdym etapie przedsiębiorcy mają do dyspozycji wyspecjalizowanych doradców, którzy bezpłatnie pomagają im rozwinąć ich biznes. Warto regularnie odwiedzać www.biznes.lodzkie.pl i śledzić nadchodzące wydarzenia, które mogą się okazać trampoliną dla kolejnych sukcesów.