Miło nam poinformować, że Województwo Łódzkie kolejny raz pozytywnie zakończyło proces certyfikacji Polskiej Agencja Inwestycji i Handlu S.A. i na kolejne lata (do 2023 r.) uzyskało tytuł Certyfikowanego Partnera Agencji. Region nasz ściśle współpracuje z PAIH (wcześniej PAIiZ) już od ponad 16 lat w zakresie obsługi inwestorów, a w ostatnich latach również na rzecz promocji polskiego eksportu. W 2004 roku bowiem podpisana została umowa o współpracy, na mocy której ww. zadania w Województwie Łódzkim nieprzerwanie realizuje Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Ostatnia procedura certyfikacyjna miała na celu weryfikację realizacji standardów działań proinwestycyjnych w regionalnych Centrach Obsługi Inwestora (w tym w COI Województwa Łódzkiego), stosowania zapisów Umowy Partnerskiej oraz zaleceń przekazywanych w ramach organizowanych przez Agencję staży, szkoleń czy też bieżącej współpracy.

W trakcie procesu certyfikacyjnego oceniane były m. in.: kwalifikacje pracowników, obsługa projektów inwestycyjnych, prowadzenie bazy ofert inwestycyjnych, sposób realizacji projektów wzmacniających potencjał inwestycyjny Województwa Łódzkiego, strona internetowa prowadzona przez COI Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, materiały promocyjne czy zaplecze techniczno-organizacyjne.

Procedura certyfikacyjna zakończyła się bardzo pozytywnie, gdyż Województwo Łódzkie otrzymało wysoką notę, zdobywając 48 punktów na 50 możliwych. Przyznany COI Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego tytuł Certyfikowanego Partnera Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. umożliwia dalsze prowadzenie działań proinwestycyjnych oraz proeksportowych jako regionalnego partnera PAIH przez lata 2020-2023 pod marką „Invest in Lodzkie” (jako lokalny odpowiednik marki „Invest in Poland”, którą posługuje się PAIH).

Szczegóły i zasady współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. zostaną zdefiniowane w nowej Umowie Partnerskiej.

Więcej o Centrum Obsługi Inwestora można dowiedzieć się na stronie investinlodzkie.com

Źródło, zdjęcie: materiały własne

JN/PSZ/MR