Za nami 2 wizyty studyjne do wzorcowych Punktów Obsługi Inwestora w województwie warmińsko-mazurskim, które miały na celu wymianę dobrych praktyk oraz doświadczeń z zakresu obsługi inwestycyjnej. W wydarzeniach, które odbyły się w dniach 26-27 maja oraz 7-8 czerwca br., uczestniczyli przedstawiciele 41 JST z województwa łódzkiego.

Wizyty były okazją do spotkań m.in. w Urzędach Miast w Olsztynku, Lidzbarku Warmińskim oraz Biskupcu. Ponadto w Biskupcu odwiedziliśmy zakład produkcyjny największego inwestora w regionie, firmę EGGER Group. Merytoryczne wsparcie podczas wizyt zapewniła Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Gospodarzom dziękujemy za ciepłe przyjęcie i przybliżenie zagadnień oraz problemów związanych z obsługą inwestora, przedstawicielom samorządów z województwa łódzkiego za zaangażowanie, czynny udział w trakcie spotkań oraz wymianę doświadczeń.

Wizyty odbyły się w ramach projektu “Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa łódzkiego” realizowanego przez Województwo Łódzkie w partnerstwie z firmą Euro Innowacje Sp. z o.o. (liderem projektu). Celem jest poprawa jakości obsługi inwestora w samorządach województwa łódzkiego dzięki wprowadzeniu standaryzacji zalecanej przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

 

MW/PSZ