Serdecznie zapraszamy Państwa do wspólnego udziału w wiosennej edycji Targów BAKALIE,
w dniu 22 marca 2020 r., w hali Plenum w Gdańsku.

 

UZASADNIENIE:

Zgodnie z zapisami Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 konieczne jest zapewnienie narzędzi mających na celu aktywizację wewnętrznej i zewnętrznej promocji regionu. Udział w targach BAKALIE jest realizacją Działania 1.1.3. Promocja branż kluczowych. Przedmiotowe targi są narzędziem, które zapewnia promocję regionu z wykorzystaniem jednej z branż kluczowych województwa łódzkiego, tj. Nowoczesny Przemysł Włókienniczy i Mody (w tym wzornictwo). Ponadto realizacja niniejszego działania wpisywać się będzie w cel operacyjny Polityki Sektorowej dotyczący podniesienia skuteczności działań promocyjnych dla branży NPWiM w woj. łódzkim oraz w cel operacyjny Polityki Sektorowej dotyczący zwiększenia sprzedaży na rynkach krajowych. Targi BAKALIE wspierają kreatywnych projektantów, dizajnerów i artystów; skupiają dorobek polskich niezależnych marek.

 

KOSZTY UDZIAŁU W TARGACH:

Koszt uczestnictwa w tym: wynajem powierzchni, wyposażenie stoiska oraz promocję pokrywa Województwo Łódzkie.

Firmy zainteresowane udziałem na wspólnym stoisku Województwa Łódzkiego są zobowiązane do pokrycia własnych kosztów podróży, kosztów transportu oraz kosztów wyżywienia i noclegu.

ZGŁOSZENIA:

Firmy zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie skanu wpisu do CEIDG, wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz wypełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, na adres mailowy: katarzyna.grzybowska@lodzkie.pl  do dnia: 17 lutego 2020 r. do godz. 16:00.

Liczba miejsc ograniczona.

Wydawane będą zaświadczenia o udzieleniu pomocy de minimis.

Termin i miejsce wydarzenia: 22 marca 2020 r., hala Plenum w Gdańsku
Termin zgłoszeń: do 17.02.2020 r., godz. 16:00

KONTAKT

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Promocji, Wydział Promocji Przedsiębiorczości

Katarzyna Grzybowska

katarzyna.grzybowska@lodzkie.pl
tel. 42/ 291 97 58, fax. 42/ 291 98 41.

Projekt finansowany jest z budżetu Województwa Łódzkiego.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Wzór umowy z przedsiębiorcą

Zał. 1 Regulamin uczestnictwa

Zał. 2 Zaświadczenie o pomocy de minimis

Zał. 3 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

Zał. 4 Kryteria

Zał. 5 Formularz zgłoszeniowy

Zał. 6 Klauzula

Zał. 7 Informacja o wyborze firm