Władze Chin wdrażają środki zapobiegające przenoszeniu chorób za pośrednictwem towarów przywożonych w warunkach chłodniczych.

Chiny wprowadzają środki mające na celu poprawę nadzoru nad importowaną żywnością. Sygnałem do wdrażania działań mających zapobiec przenoszeniu chorób w przywożonych towarach były znalezione ogniska Covid-19 w wielu przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego na świecie.

Władze Chin uznały kwestię bezpieczeństwa importowanej żywności jako zadanie priorytetowe na wszystkich szczeblach rządowych i wezwały do podjęcia rygorystycznych działań i stosowania ścisłego nadzoru i stosowania surowych kar.

Jeszcze w lipcu służby celne wstrzymały m.in. przywóz żywności od trzech producentów w Ekwadorze, a produkty otrzymały nakaz zwrotu lub zniszczenia po tym, jak próbki z wewnętrznej ściany pojemnika i opakowań zewnętrznych uzyskały wynik pozytywny na obecność koronawirusa. Od 15 września Generalna Administracja Celna zawiesiła przywóz z 56 przedsiębiorstw spożywczych transportujących zamrożoną żywność do Chin.

W związku z takim obrotem spraw powstaje pytanie, czy nowe regulacje i wzmożone kontrole mogą stanowić przeszkodę dla eksporterów zainteresowanych rynkiem chińskim.

Jak na razie oficjalne dane pokazują, że pomimo zakłóceń spowodowanych pandemią COVID-19, import żywności gwałtownie wzrósł w tym roku. W okresie od stycznia do maja przywóz produktów rolnych wzrósł o 9 %. Przedstawiciele chińskiego rządu zapewniają także, że Chiny pozostaną przy polityce zwiększania wolumenu importowego w branży rolniczej, co było i jest integralną częścią rządowej ‘polityki otwarcia kraju’.

Źródło: chinadaily.com.cn

 

Sektor handlu detalicznego wciąż w kryzysie ogłasza rząd Hong Kongu podając dane za wrzesień 2020 r.

Rząd Hongkongu ogłosił 2 listopada, że wartość całkowitej sprzedaży detalicznej we wrześniu 2020 r., wstępnie szacowana na 26,1 mld HK $ (około 3,36 mld USD), spadła o 12,9 procent w porównaniu z tym samym miesiącem w 2019 r.

Zgodnie z danymi departamentu statystycznego rządu wielkość całkowitej sprzedaży detalicznej spadła o 13,4 procent. Wartość sprzedaży żywności, napojów alkoholowych i tytoniu spadła o 11,1 procent. Sprzedaż biżuterii, zegarków i zegarów oraz wartościowych prezentów spadła o 25,7 procent pod względem wartości, Duży spadek bo o 38,7 procent odnotowano w kategorii elektronika, inne dobra konsumpcyjne oraz nie sklasyfikowane gdzie indziej.

Z drugiej strony wartość sprzedaży towarów w supermarketach wzrosła o 3,8 procent. Sprzedaż towarów w domach towarowych wzrosła o 5,5 procent wartości. W kategorii inne towary konsumpcyjne oraz nie sklasyfikowane gdzie indziej odnotowano wzrost o 16,7 procent.

Rzecznik rządu Hong Kongu powiedział, że wyniki sektora detalicznego wykazały pewną poprawę w sierpniu, w związku z zamarciem trzeciej fali epidemii. Dał też do zrozumienia, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, wciąż ciężko przewidywać przywrócenie regularnej turystyki. Tym samym rynek pracy oraz biznes detaliczny wciąż pozostaje pod presją.

Źródło: chinadaily.com.cn

 

Postępuje internacjonalizacja miast w Chinach. Pekin uruchamia wielojęzyczną wersję oficjalnej strony internetowej.

Miasto Pekin uruchomiło wielojęzyczną wersję swojej strony rządowej, zapewniając obszerne informacje dla obcokrajowców dotyczące pracy, studiów, życia, podróży i inwestowania. Stronę można teraz wyświetlać w ośmiu językach poza chińskim: angielskim, koreańskim, japońskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim, hiszpańskim i arabskim.

Władze miasta zapowiadają, że strona będzie aktualizowana i ulepszana tak, by służyć potrzebom obcokrajowców i pomóc miastu stać się międzynarodowym centrum komunikacyjnym dla Chin.

 

 

Źródło: english.beijing.gov.cn, chinadaily.com.cn

 

MP/PSZ/MR