Zapraszamy Państwa do współpracy i zgłaszania chęci udziału w PLANET BUDAPEST 2021 SUSTAINABILITY EXPO AND SUMMIT, który odbędzie się w Budapeszcie w dniach 29.11 – 05.12.2021 r.

W ramach projektu „Samorządowe centrum gospodarki cyrkularnej i umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Łódzkie GREE HUB” zaplanowano możliwość udziału przedsiębiorców z regionu łódzkiego z sektora MŚP reprezentujących wszystkie regionalne specjalizacje w szeregu wydarzeń krajowych i zagranicznych skoncentrowanych wokół tematu działań proekologicznych, gospodarki o obiegu zamkniętym (cyrkularnej) i „zielonych” technologii.
Zapraszamy Państwa do współpracy i zgłaszania chęci udziału w SZCZYCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PLANET BUDAPEST, który odbędzie się na Węgrzech w dniach 29.11 – 05.12.2021 r.

Zgłoszenia w formie wypełnionego “Formularza zgłoszeniowego” (Załącznik nr 1) oraz formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (Załącznik nr 3) należy przesłać na adres e-mail projekty.miedzynarodowe@lodzkie.pl (z dopiskiem w tytule – PLANET BUDAPEST projekt ŁÓDZKIE GREEN HUB) do dnia 31 października 2021 r.

Przesłane zgłoszenie będzie podstawą rekrutacji zgodnie z regulaminem i kryteriami oceny zgłoszeń MŚP.

Celem udziału w wyjeździe jest:

  • promocja potencjału i wzmocnienie rozpoznawalności przedsiębiorstw z województwa łódzkiego, zainteresowanych wdrożeniem rozwiązań z zakresu gospodarki cyrkularnej na skalę międzynarodową;
  • podniesienie konkurencyjności MŚP poprzez zapewnienie dostępu do zagranicznych konsumentów oraz inwestorów;
  • wymiana doświadczeń, kontaktów oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej w celu zawarcia zagranicznych kontraktów handlowych.

Wszelkich niezbędnych informacji udzielają przedstawiciele Wydziału Projektów Międzynarodowych:

– Ewa Gabryelak, e-mail: ewa.gabryelak@lodzkie.pl, tel. 42 663 38 09,
– Renata Klimaszewska, e-mail: renata.klimaszewska@lodzkie.pl, tel. 42 663 38 06.

Do pobrania:
załączniki

 

Zapraszamy!

 

EG/PSZ