Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, we współpracy z Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zapraszają na cykl bezpłatnych webinariów pt. „Zamówienia międzynarodowe – szansa na rozszerzenie działalności biznesowej polskich firm”. Najbliższe webinarium odbędzie się 12 stycznia 2021 r. w godzinach 11.00 – 14:00. W jego trakcie uczestnicy zapoznają się z procedurami udzielania zamówień w systemie NATO.

NATO, to wiele rodzajów wojsk, agencji i baz wojskowych, których zakupy dotyczą towarów i usług codziennego użytku np. infrastruktury informatycznej, biurowej, usług doradczych, żywności. Wszystkie zakupy dokonywane są na zasadach konkurencyjnych – ogłaszania przetargów, w których mogą uczestniczyć tylko firmy z państw członkowskich NATO.

Od 1999 roku Polska należy do NATO i polscy przedsiębiorcy mogą być dostawcami towarów i wykonawcami usług dla struktur NATO. Zakupy finansowane są miedzy innymi z budżetu NATO, budżetów narodowych oraz Programu Inwestycyjnego w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP). Program NSIP służy wspólnemu finansowaniu przedsięwzięć związanych z rozbudową, modernizacją i remontami infrastruktury wojskowej Sojuszu, która obejmuje takie elementy jak: lotniska, instalacje telekomunikacyjne, systemy dowodzenia i kontroli, składnice materiałów pędnych i smarów, rurociągi paliwowe, radarowe urządzenia ostrzegawcze i nawigacyjne, instalacje portowe. NATO, to wiele rodzajów wojsk, agencji i baz wojskowych, których zakupy dotyczą towarów i usług codziennego użytku np. infrastruktury informatycznej, biurowej, usług doradczych, żywności. Wszystkie zakupy dokonywane są na zasadach konkurencyjnych – ogłaszania przetargów, w których mogą uczestniczyć tylko firmy z państw członkowskich NATO.

W celu wzięcia udziału w webinarium, należy zarejestrować się tutaj
Rejestracji można dokonać do 8 stycznia (piątek) 2021 roku, do godz. 12:00 włącznie.

Webinarium odbędzie się 12 stycznia 2021 r. w godzinach 11.00 – 14:00.

Podczas szkolenia prelegenci opowiedzą m.in. o:
– NCIA i roli polskiego eksperta technicznego;
– możliwości współpracy w zakresie innowacyjnych pomysłów i nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz zasad współpracy i wyboru ofert stosowanych przez NCIA;
– NSPA i roli polskiego oficera łącznikowego;
– rejestracji firm w bazie NSPA oraz zasadach obowiązujących przy udzielaniu zamówień.

Agenda webinarium
Wprowadzenie (15 min)

 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
 • Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej MRPiT
 • Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
 • UN Global Compact Network Poland

Część I szkolenia (1 h)

 • NCIA i rola polskiego eksperta technicznego – POL NATEX – Płk Przemysław Michalak – Polish Delegation to NATO.
 • Informacja o możliwości współpracy w zakresie innowacyjnych pomysłów i nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz zasady współpracy i wyboru ofert stosowane przez NCIA – Pani Agata Szydełko – zastępca dyrektora, Departament Zamówień NCIA.
 • Pytania i odpowiedzi dot. współpracy z NCIA.

Część II szkolenia (1 h)

 • NSPA i rola polskiego oficera łącznikowego – Ppłk Piotr Sitarz – Head, Polish Liaison Office to NSPA.
 • Rejestracji firm z bazie danych NSPA oraz zasady obowiązujące przy udzielaniu zamówień – Przedstawiciel NSPA (prezentacja w języku angielskim).
 • Pytania i odpowiedzi dot. współpracy z NSPA.

Część III – PARP i Polityka Insight (30 min)

 • Wsparcie przedsiębiorców w dostępie do zamówień organizacji międzynarodowych oferowane przez PARP – Agata Kudelska, Departament Wsparcia Przedsiębiorczości, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. (20 min)
 • Jak przygotować firmę do współpracy z NATO? Na podstawie przygotowanego na zamówienie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii raportu pt. Jak ubiegać się o zamówienia publiczne organizacji międzynarodowych? 15 historii sukcesu polskich firm – Monika Helak, Polityka Insight. (10 min)

 

Zapraszamy!

 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

PSZ/MR