Województwo Łódzkie zawarło z Politechniką Łódzką umowę o współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa. Uczelnia utworzy „Pracownię cyfrowego modelowania miejsca przestępstwa”. Samorząd województwa przekazał na ten cel 282 tysiące złotych. Wkład własny Politechniki Łódzkiej w ten projekt to 94 tysiące złotych.

Umowę o współpracy w zakresie działania na rzecz podwyższenia bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni podpisali: Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego oraz prof. Krzysztof Jóźwik, rektor Politechniki Łódzkiej.

Planowane jest utworzenie unikatowego w skali kraju „Ośrodka kompetencji Informatyki Śledczej i Cyberbezpieczeństwa”, którego pierwszym elementem będzie „Pracownia cyfrowego modelowania miejsca przestępstwa”. Dzięki dofinansowaniu udzielonemu przez samorząd województwa łódzkiego pracownia zostanie wyposażona w specjalistyczny sprzęt wspomagający trójwymiarowe modelowanie w rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, a także zasoby komputerowe służące do archiwizacji, analizy i wizualizacji danych cyfrowych pochodzących z cyberprzestrzeni oraz urządzeń mobilnych.

W pracowni wykorzystywane będą nowoczesne technologie do budowania modeli miejsca przestępstwa. Realizacja tego projektu ma szczególne znaczenie w dobie globalnego rozwoju cyfryzacji.

 

 

Źródło: lodzkie.pl

PSZ