Porozumienie o wolnym handlu (EVFTA) zostało podpisane 30 czerwca 2019 roku w Hanoi. Docelowo ma znieść ponad 99% ceł na produkty unijne i wietnamskie.

Umowa jest dużym ułatwieniem dla obu stron – usuwa taryfy celne, ograniczenia barier regulujących eksport i import, zapewnia również ochronę oznaczeń geograficznych i praw wolności intelektualnej. EVFTA pozwoli również na otwarcie usług i rynku zamówień publicznych, w tym dla przedsiębiorców z Polski.

Polskie firmy będą mogły przystępować do przetargów ogłaszanych m.in. przez administrację centralną, miasta Ho Chi Minh City, Hanoi oraz przedsiębiorstwa państwowe. Porozumienie przewiduje uproszczone procedury celne dla MŚP.

W ramach EVFTA, od 1 sierpnia zostało zniesione 65% ceł na towary unijne importowane do Wietnamu oraz 71% na towary importowane z Wietnamu do Unii Europejskiej. Unia Europejska nie otwiera się całkowicie na wietnamskie produkty – w przypadku wrażliwych produktów rolnych zostały określone kontyngenty bezcłowe. Dotyczą one m.in. ryżu, czosnku, cukru, kukurydzy, etanolu oraz jaj.

Zgodnie z umową:

  • prawie wszystkie maszyny i urządzenia są zwolnione z ceł, a pozostałe po 5 latach;
  • motocykle z silnikami o pojemności powyżej 150 cm³ zostaną zwolnione z ceł po 7 latach, a samochody po 10 latach;
  • części samochodowe zostaną zwolnione z ceł po 7 latach;
  • blisko połowa produktów farmaceutycznych została zwolniona z ceł. Reszta po 7 latach;
  • zniesione zostały cła na wszystkie tekstylia;
  • blisko 70 proc. unijnego eksportu chemikaliów zostało zwolnione z opłat. Pozostałe produkty zostaną zwolnione po 3, 5 lub 7 latach;
  • wina i napoje spirytusowe będą całkowicie wolne od ceł po 7 latach;
  • mrożona wieprzowina będzie wolna od ceł po 7 latach, wołowina po 3 latach;
  • produkty mleczarskie po maksymalnie 5 latach, a przetwory spożywcze po maksymalnie 7 latach;
  • cła na mięso drobiowe będą stopniowo zmniejszane do 0 proc. w ciągu kolejnych 10 lat.

Umowa zawiera również rozdział dotyczący handlu i zrównoważonego rozwoju, co wspierać ma prawo pracy, ochronę środowiska i rozwój społeczny, a także przyczyniać się do zrównoważonego zarządzania zasobami leśnymi i rybnymi. Wprowadza również zobowiązanie do wdrożenia norm Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczących m.in. zakazu pracy dzieci, swobody przystępowania do niezależnych związków zawodowych oraz konwencji OZN dotyczącej przeciwdziałaniu zmian klimatu i ochrony bioróżnorodności.

 

Źródło: MR, PAIH

MM/PSZ