Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało rekomendacje dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych. Chodzi o obcokrajowców głównie zza wschodniej granicy, którzy przyjeżdżają do pracy zarówno w gospodarstwach rolnych, jak i w przetwórstwie. Za niezbędne testy, wykonywane pracownikom sezonowym, zapłaci budżet państwa. 

We współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowaliśmy wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych. Wytyczne te są odpowiedzią na sytuację zagrożenia wirusem SARS COV-2 oraz potrzebę zapewnienia pracowników głównie przy zbiorach owoców miękkich – mówi minister Jan Krzysztof Ardanowski.

Wcześniej tarcza antykryzysowa zawierała rozwiązania, które uprościły przepisy związane z prawem pobytu obcokrajowców w naszym kraju w czasie pandemii. Mogą oni legalnie przebywać w Polsce, nawet po upływie ważności wizy i legalnie pracować podczas stanu epidemii oraz do 30 dni po niej.

Przez okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii zalecane jest stosowanie rekomendacji dla procedur:
A. Procedury zapobiegawcze: zapewnienie transportu i warunków kwarantanny.
B. Procedury ograniczające rozpowszechnienie się wirusa.
C. Procedury w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u jednego z pracowników.

Celem tych procedur jest zapewnienie m.in. bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie gospodarstwa i utrzymanie płynnej pracy w gospodarstwie.

Szczegółowe opis rekomendacji dla każdej procedury dostępny jest na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Źródło: MRiRW

PSZ/MR