Zapewnienie preferencyjnych pożyczek na zwroty wpłat klientów organizatorów turystyki, specjalny fundusz, w którym będą gromadzone pieniądze dla turystów i organizatorów wycieczek za odwołane imprezy turystyczne, postojowe oraz zawieszenie składek ZUS dla całej branży turystycznej. Nowelizacja ustawy covidowej wróciła po poprawkach Senatu do Sejmu i ma zacząć działać od jesieni – poinformowało Ministerstwo Rozwoju.

Przyszedł czas na kolejne kroki – powstanie Turystyczny Fundusz Zwrotów przy Ubezpieczonym Funduszu Gwarancyjnym, który będzie zwracał turystom pieniądze za odwołaną wycieczkę bezpośrednio na ich konto, przy kilkuprocentowym udziale firm turystycznych – poinformowała wicepremier, Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Mamy także kolejną pomoc dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych – powiedział wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy. Pracownicy branży turystycznej, którzy na początku pandemii nie mogli skorzystać z tarczy antykryzysowej w postaci postojowego i zawieszenia płacenia składki ZUS, teraz będą mogli to zrobić. Ci zaś, co już z tego czerpali będą mogli korzystać z takiej pomocy przez kolejne trzy miesiące.

Turystyczny Fundusz Zwrotów

Z TFZ będą dokonywane zwroty pieniędzy turystom za odwołaną wycieczkę. Organizator turystyki będzie partycypował w wysokości 2,5% lub 4,1% łącznej wartości wnioskowanych wypłat. O zwrot pieniędzy będzie mógł wystąpić bezpośrednio turysta indywidualny, jak również na jego rzecz organizator imprezy turystycznej.

Turystyczny Fundusz Pomocowy

Nowela przewiduje także utworzenie Turystycznego Funduszu Pomocowego, który będzie udzielać pożyczek na zwroty wpłat klientów w nadzwyczajnych i nieuniknionych okolicznościach w terminie 7 dni od złożenia wniosku. TFP zapewni pożyczki dla organizatorów turystyki w przypadku odwołania w przyszłości konkretnych imprez turystycznych. Składka na TFP będzie odprowadzana w wysokości nie wyższej niż 30 złotych od każdego podróżnego na poczet zawartej umowy o imprezę turystyczną.

Postojowe i zwolnienie z płacenia składek

Otrzymają je przewoźnicy autokarowi, osoby prowadzące działalność kulturalną i artystyczną, gestorzy bazy hotelowej, agenci turystyczni, piloci i przewodnicy turystyczni, którzy wcześniej nie mogli skorzystać ze wsparcia w związku z sezonowością ich pracy i zawieszeniem działalności.
Dodatkowe świadczenie postojowe i zwolnienie z płacenia składek obejmie w większości przypadków tych, którzy wykażą spadek obrotów o co najmniej 75%.

 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju, Senat

PSZ