Rozporządzenie w sprawie wsparcia finansowego dla osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej na zmianę formy upowszechniania działalności twórczej lub artystycznej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii podpisane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tworzy to instrument prawny, który umożliwi sprawne finansowanie działalności kulturalnej za pomocą sieci Internet. Wsparcie udzielone na projekty artystyczne realizowane bądź udostępniane przede wszystkim w Internecie to:

  • forma programu stypendialnego kierowanego do osób fizycznych – artystów, twórców czy animatorów kultury
  • programu dotacyjnego dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Tarcza Antykryzysowa dla kultury obejmuje m.in. wsparcie państwa dla przedsiębiorstw zajmujących się kulturą, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w sektorze kultury oraz zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych. Mogą one skorzystać ze specjalnych rozwiązań na pokrycie 40 % wynagrodzenia pracowników do wysokości średniego wynagrodzenia w gospodarce krajowej, a dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą oraz pracujących na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło będzie możliwość jednorazowej wypłaty środków do wysokości 80 % minimalnego wynagrodzenia.

Ponadto specjalne rozwiązania w obszarze kultury obejmują:

  • programy stypendialne i dotacyjne tj. twórczość w Internecie oraz program rekompensujący straty dla kultury,
  •  elastyczne podejście do realizacji i rozliczania zadań w Programach Ministra,
  •  zmiany w ustawie o kinematografii dopuszczające premiery filmowe na platformach VOD i w Internecie oraz wydłużenie obowiązywania promes PISF dla produkcji filmowych,
  • zmiany w ustawie o zachętach audiowizualnych wydłużające terminy oraz upraszczające procedury składania wniosków o wsparcie finansowe na produkcje audiowizualne,
  • zwiększenie zakresu pomocy socjalnej (zapomóg) dla ludzi kultury,
  • rozwiązania przygotowywane przez Narodowy Instytut Wolności (podlegający Przewodniczącemu Komitetu ds. Pożytku Publicznego) dla organizacji pozarządowych, obejmujący również organizacje działające w sektorze kultury, a wprowadzające m.in. uelastycznienie w zakresie realizacji i rozliczania projektów.

Źródło: www.gov.pl

JŁ/VAK/MR