Poszukiwani eksperci do grup fokusowych EIP-AGRI

Europejskie Partnerstwo Innowacyjne AGRI (EIP-AGRI) poszukuje ekspertów, takich jak rolnicy,...

Czytaj więcej